Faktaboks

Ola Mørk Sandvik
Født
16. september 1911, Kristiania

S. var ansatt som assistent hos arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen, deretter hos arkitektene Nils Holter og Ole Øvergaard. Han var ansatt hos Kommunearkitekten i Aker og i Aker reguleringsvesen. S. opprettet egen arkitektpraksis i Oslo 1945, fra 1945–68 arbeidet han i kompaniskap med Bernt Heiberg.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Mørk Sandvik, dr. philos. (1875 - 1976)
 • Nanna Munthe-Kaas, pianist (1880 - 1965)

Gift med

 • 1937 med Synnøve Stave Strand
 • 1977 med Unni Lund, maler

Utdannelse

 • Arkitektutdannelse ved Bauhaus-Dessau, Berlin 1933
 • byplanstudier hos professor Ludwig Hilberseimer 1934

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Oslo bys stipend 1952
 • Studiereise til Italia 1933 og 1976
 • Italia, Frankrike og Tyskland 1953

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1939
 • styremedlem Fritt Arkitektlag 1936–38
 • Oslo Arkitektforening 1949–51

Utførte arbeider

 • Slemdal skole, Stasjonsvn. 1, Oslo (1939). Se Bernt Heiberg
 • Prosjekter: 2. og 3. premie i konkurranse skole i Kristiansand 1938 sammen med Lars Bjørke. Se også Bernt Heiberg

Litteratur

 • Bonytts byggebok, Oslo, 1952, s. 87 (ill.)
 • E. Sandvik, OBOS. 50 år for tryggere hjem, Oslo, 1980, s. 104, 109, 115, 250 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 171–72 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, s. 67 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 31, 75 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 28–29 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 209 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 45–47 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 142–44 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 45–47 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, s. 121 (ill.)
 • Byggekunst, 1962, s. 20–21 (ill.)
 • Bonytt, 1952, s. 5, 13, 221 (ill.)
 • Bonytt, 1953, s. 12–13 (ill.)
 • Bonytt, 1954, s. 92 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 33–36, 89–91, 148 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1956, nr. 19 (ill.)