S. var ansatt som assistent hos arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen, deretter hos arkitektene Nils Holter og Ole Øvergaard. Han var ansatt hos Kommunearkitekten i Aker og i Aker reguleringsvesen. S. opprettet egen arkitektpraksis i Oslo 1945, fra 1945–68 arbeidet han i kompaniskap med Bernt Heiberg.