Liv og virksomhet

S. var ansatt som assistent hos arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen, deretter hos arkitektene Nils Holter og Ole Øvergaard. Han var ansatt hos Kommunearkitekten i Aker og i Aker reguleringsvesen. S. opprettet egen arkitektpraksis i Oslo 1945, fra 1945–68 arbeidet han i kompaniskap med Bernt Heiberg.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ole Mørk Sandvik, dr. philos. (1875 - 1976)
 • Nanna Munthe-Kaas, pianist (1880 - 1965)

Gift med

 • 1937 med Synnøve Stave Strand
 • 1977 med Unni Lund, maler

Utdannelse

Arkitektutdannelse ved Bauhaus-Dessau, Berlin 1933; byplanstudier hos professor Ludwig Hilberseimer 1934.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Oslo bys stipend 1952; Studiereise til Italia 1933 og 1976; Italia, Frankrike og Tyskland 1953.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1939; styremedlem Fritt Arkitektlag 1936–38; Oslo Arkitektforening 1949–51.

Utførte arbeider

 • Slemdal skole, Stasjonsvn. 1, Oslo (1939). Se Bernt Heiberg
 • Prosjekter: 2. og 3. premie i konkurranse skole i Kristiansand 1938 sammen med Lars Bjørke. Se også Bernt Heiberg

Litteratur

 • Bonytts byggebok, Oslo, 1952, s. 87 (ill.)
 • E. Sandvik, OBOS. 50 år for tryggere hjem, Oslo, 1980, s. 104, 109, 115, 250 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 171–72 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, s. 67 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 31, 75 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 28–29 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 209 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 45–47 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 142–44 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 45–47 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, s. 121 (ill.)
 • Byggekunst, 1962, s. 20–21 (ill.)
 • Bonytt, 1952, s. 5, 13, 221 (ill.)
 • Bonytt, 1953, s. 12–13 (ill.)
 • Bonytt, 1954, s. 92 (ill.)
 • Bonytt, 1957, s. 33–36, 89–91, 148 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1956, nr. 19 (ill.)