B. har illustrert barne- og skolebøker, lyrikksamlinger og flere litterære hefter. Hennes form er den flyktige skisserende strek med enkle lyrisk-romantiske symboler.