H. var husmannssønn. På grunn av sin tegneferdighet kom han i 17-årsalderen til Kongsberg Vaapenfabrik, hvor han egentlig skulle utdannet seg til mekaniker. På direktørens initiativ ble han imidlertid satt i lære hos myntgravør Ivar Throndsen, hvor han ble i 5 år. I 1897 ble H. ansatt som gravør i gullsmedfirmaet David-Andersen i Kristiania. Samtidig gikk han på Tegneskolen, hvor han modellerte under veiledning av Brynjulf Bergslien og Lars Utne. Fra 1899 deltok han jevnlig på Høstutstillingen med en rekke byster og portrettrelieffer. I 1905 fikk han statens reisestipend og drog til Paris for å studere videre, men alt vinteren året etter døde han av tuberkulose. H.s produksjon har et solid naturalistisk preg. Som hans beste arbeider regnes profilportrettene i lavrelieff, hvor hans dyktighet som myntgravør kom til sin rett.