Faktaboks

Anund Sigurdssøn Hovde
Født
19. mars 1875, Jondalen
Død
31. januar 1906, Paris

H. var husmannssønn. På grunn av sin tegneferdighet kom han i 17-årsalderen til Kongsberg Vaapenfabrik, hvor han egentlig skulle utdannet seg til mekaniker. På direktørens initiativ ble han imidlertid satt i lære hos myntgravør Ivar Throndsen, hvor han ble i 5 år. I 1897 ble H. ansatt som gravør i gullsmedfirmaet David-Andersen i Kristiania. Samtidig gikk han på Tegneskolen, hvor han modellerte under veiledning av Brynjulf Bergslien og Lars Utne. Fra 1899 deltok han jevnlig på Høstutstillingen med en rekke byster og portrettrelieffer. I 1905 fikk han statens reisestipend og drog til Paris for å studere videre, men alt vinteren året etter døde han av tuberkulose. H.s produksjon har et solid naturalistisk preg. Som hans beste arbeider regnes profilportrettene i lavrelieff, hvor hans dyktighet som myntgravør kom til sin rett.

Utdannelse

 • I lære hos myntgravør Ivar Throndsen på Myntverket, Kongsberg 1892–97
 • Den kgl. Tegneskole under Brynjulf Bergslien og Lars Utne 1897–99
 • Académie Colarossi, Paris 1905–06

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestip. 1905
 • Studieopphold i Paris 1905–06

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Jonas Lie (gipsrelieff, 1905), Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Drammens museum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1899-1905
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914

Litteratur

 • Lie, E., i Urd, 17.02.1906
 • Husmoderen, (Kristiania, 08.08.1914
 • Nygård Nilssen, A., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register s. 675
 • Durban, A., Norsk skulptur gjennom hundre år, Oslo, 1942, s. 116
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 395
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register s. 277
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 393
 • Buskerud. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 276

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Anund Sigurdssøn Hovde