Faktaboks

Adam van Breen
Født
sannsynligvis Haag

Om B.s virksomhet i Nederland er det lite vi vet, og bare få av hans verker er bevart. I Rijksmuseum i Amsterdam henger i dag to bilder av ham. Det ene er et landskapsbilde, Utsikt over Vijverberg, det andre forestiller prins Maurits med følge foran Haags slott. Formatene er små, fargene friske og helheten tiltalende. I 1617 utførte han et illustrasjonsarbeid for Generalstatene. Til Christiania kom han i 1629, samme år som Christopher Urne kom hit som stattholder, og det kan se ut som om B. var knyttet til Urne og var hans mann. Han kan ikke påvises i Norge etter 1642 da Urne drog tilbake til Danmark. Arbeidene B. utførte for Urne bestod først og fremst i dekorasjonsmaleri på Akershus. Han skal sammen med Willem Tordsen ha malt i kongens sal, dronningens sal og prinsens gemakk. I fruerstuen skal B. ha malt taket og marmorert skorsteinen. Alt dette dekorative maleri er nå ødelagt. I 1630–31 malte han på oppdrag av Urne 35 store stykker "skilderi" til Hans kgl. majestets sal på Kongsberg. Denne brant allerede året etter. Bildet av en uvanlig stor sølvklump som ble funnet i Segen Gottes gruve i 1630, har sannsynligvis hørt til disse "skilderier". Selv var B. aldri på Kongsberg. Samme år malte han en altertavle til Hellig Trefoldighets kirke i Christiania, som også senere brant. I 1633 ble han ferdig med en annen altertavle (nå i Lyngdal kirke i Numedal). Denne var bestilt til Kongsberg kirke. Motivet gjengir nadverden. Som forlegg har han hatt et stikk av Magdalena de Passe. Han har gjengitt komposisjonen i sin helhet, men har foretatt et par små forandringer, bl.a. har han dreid de to apostlene til venstre i stikket, slik at de vender hodet inn mot handlingen, noe de ikke gjør i stikket. På denne måten er korrespondansen mellom disiplene blitt mer levende. Dette bildet kom til å sette direkte spor etter seg. I Numedal ble det "urbildet" for diverse av dalens altertavler. Først ble det gjentatt av Niels Bragernes i Svene og Nore, og senere av en folkekunstner i Uvdal, antagelig på grunnlag av Niels Bragernes' malerier. Vi vet lite om B. som portrettmaler. Mye taler for at det er han som har malt bildet av biskop Ole Boesønn, som i dag henger i Oslo Domkirke. Det er malt 1642. Hvis det er B. som er mester for dette fine portrettet, som fullt ut står på høyde med samtidens danske, har han både vært en dyktig maler og en fin menneskeskildrer.

Familierelasjoner

Gift med

 • 1611 med Maertje Castel

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjonsmaleri Akershus Slott
 • Altertavle, Kongsberg kirke
 • Portrett i Oslo Domkirke (?)
 • Rijksmuseum, Amsterdam

Litteratur

 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1910, bd. 4, s. 564
 • Fett, H., Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede, (Kristiania, 1911, register s. I
 • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundrede, (Kristiania, 1920, register s. 153
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, register bd. 2, s. 673
 • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, se register s. 338
 • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, register bd. 2, s. 258
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 2, s. 292
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 277

Faktaboks

Adam van Breen