Faktaboks

Karin Sundbye
Sundbye, Karin
Født
12. mai 1928, Oslo

S. begynte sine studier som maler, men oppdaget under årene på Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo at det var i tekstil hun ønsket å uttrykke seg. Hun debuterte i 1959 som brukskunstner, drev noen år eget verksted for stofftrykk og laget bl.a. faner og kirketekstiler. Hun arbeidet også med dekorative broderier og komponerte strikkemønstre. Etter hvert gikk hun helt over til å arbeide med billedvev. I 60-årene var hun med å kjempe fram tekstilkunstnernes krav om billedvevens sidestilling med maleriet og skulpturen som selvstendig kunstverk. I 1962 ble hun opptatt som medlem i Unge Kunstneres Samfunn på malernes premisser, og i 1975 var S. det første medlem for tekstil i Den faste Jury for Høstutstillingen. Etter å ha undervist i forming i tyve år, gikk hun i 1977 over i full beskjeftigelse som tekstilkunstner. I 60-årene arbeidet hun spesielt med muligheten for friere billedvirkning innenfor den tradisjonelle vevteknikk. En løsning fant hun da hun i 1970 ble invitert til Art Protis-atelieret i Brno, hvor kunstnere fra hele verden fikk prøve nye materialer og vevteknikker. Teppene blir her laget som collager av løs kardet og farget ull. Ullen rives eller klippes i biter, monteres i flak over hverandre på en vevd bærebunn slik at fargene blandes optisk. Med tette maskinsømmer festes den løse ullen til underlaget. S. har utført flere tepper ved Art Protis og kaller disse "billedtepper" for å markere den vevtekniske forskjell til arbeider i "billedvev", som hun vever hjemme i eget atelier. Formspråket i S.' tepper ligner det abstrakte flatemaleriet. Teppene er dekorative, men gir samtidig assosiasjoner til naturopplevelser. Den store separatutstillingen i Kunstnernes Hus i 1971 ble kalt Om himmel og hav - om vær og vind. Solen er ofte motiv i teppene, enten alene som i Spansk sol (Moss nye sykehus), eller sammen med myke former og bølgende langstrakte linjer. Vevretninger og materialbruk skaper spill i flaten, bl.a. ved bruk av lintråd, sølv og syntetisk tråd sammen med ulltråden. Fargeholdningen kan være intens, som i Spansk sol, og med spenninger mellom blåfiolett og orangerødt som i Solvind (1971). De fleste teppene er likevel preget av en streng og behersket koloritt som, i tillegg til ubleket hvitt og sort spelsaugarn, ofte bare har innslag av yndlingsfargen rødt i mange varianter. Endeløs er vår natt (1981 Nasjonalgalleriet, Oslo) er representativ for de siste års tepper, som preges av ytterligere forenkling både i formuttrykk og fargevalg: En hvit svungen form med solkulen i rødgule og rødlilla farger er satt inn i en sort billedflate. Den rytmiske bevegelse og de presist avgrensede fargefelter gir teppet en monumental virkning. Sammen med tre andre tepper danner det en serie vevd etter inntrykk fra M/S Berge Istra og M/S Berge Vangas forlis i 1980.

Familierelasjoner

Datter av

 • Alf Sundbye
 • Ragna Halvorsen

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Ski

Utdannelse

 • Elev av Harald Krohg Stabell, Trondheim
 • Spanges tegneskole og Engebrets malerskole, Oslo
 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo, maler- og tegnelinjen 1949-54
 • Praksis hos Synnøve Aurdal, Oslo
 • Statens lærerskole i forming, Notodden 1958-59

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1969
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studiereiser og opphold i Stockholm 1951
 • Spania 1967
 • Brno, Tsjekkoslovakia 1970-71, -77, -78

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer i broderi, tekstil og vev Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1962-73
 • Formingslærer i barne-, ungdoms- og videregående skoler til 1977
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, varamann malergruppen 1963
 • Medlem Landsforbundet Norsk Brukskunst, styremedlem
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere, medlem atelierkomiteen
 • Medlem Norske Tekstilkunstnere

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert konkurransen om utsmykking av Oslo-skolene 1975

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Som et tre, Norges Idrettshøyskole, Oslo (1967)
 • Ouvertyre, Norges Brannkasse, hovedkontoret, Oslo (1969)
 • La oss vandre, Vigselrommet, Tinghuset i Sandvika, Bærum (1974)
 • Fra dager ved havet I, II og III, Den norske Creditbank, Oslo 1976
 • Stilla, Politiskolen, Oslo (1976)
 • I vinden fra havet, Halden nye sykehjem (1978)
 • Sol og Trær, Landsbanken, Oslo
 • Spansk sol, Moss nye sykehus
 • Slekten, Vuxenuppläringen, Sverige
 • Trær, Halden nye sykehjem (1971)
 • Fra oven, Norges Idrettshøyskole, Oslo (1971)
 • Solrose, Bærum Yrkesskole (1971)
 • Stormenes hav, Apotekernes Landsfor., Oslo (1971)
 • Vesterhavet, Kreditkassen, Fredrikstad (1971)
 • Pragermåne, Den norske Creditbank, Oslo (1971)
 • La oss gjøgle, sceneteppe, Skullerud skole, Oslo (1978)
 • Med glede, Kreditkassen, Bagn i Valdres (1978)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (Endeløs er vår natt, billedvev, 1981)
 • VK (Over dypene, billedvev, 1976)
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim (Melding fra havet, billedvev, 1980)
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk Kulturråd
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Seljord og Skien kunstforeninger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1971
 • Høstutstillingen, 1976-1977
 • Høstutstillingen, 1979
 • Foreningen Brukskunsts høstmønstring, Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1965
 • Norsk Brukskunst, Bergen, 1966
 • 13 tekstilkunstnere, Stavanger Kunstforening, 1966
 • Maihaugen, Lillehammer, 1967-1968
 • Exotisk-Moderne, Etnografisk Museum, Oslo, 1968
 • Nordisk Impuls, vandreutstilling Sverige, 1968
 • 4. Biennale Internationale de la Tapisserie, Lausanne, 1969
 • 4. Biennale Internationale de la Tapisserie, Gal. Gobelin, Paris, 1969
 • Billedvevere, Vestfold Kunstnersentrum, 1969
 • Billedvevere, Vestfold Kunstnersentrum, 1971
 • Norsk vandreutstilling, USA, 1969-1971
 • Experiencias Artistico Textiles, internasjonal utst., Madrid, 1970
 • Experiencias Artistico Textiles, internasjonal utst., Barcelona, 1970
 • Norsk vevkunst i det 20. århundre, Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1970
 • Norsk tekstil nå, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1971
 • Tapisseries Norvégiennes de l'Art Nouveau a nos Jours, Gal. Gobelin, Paris, 1971
 • Tapisseries Norvégiennes de l'Art Nouveau a nos Jours, vandreutst. Tyskland, 1971-1972
 • Vandreutstilling Danmark, Sammenslutningen av Danske Kunstforening, 1971
 • Tendenser -74, Gall. F 15, Moss, 1974
 • Atelier Art Protis, 10-års jub.utst., Brno, Tsjekkoslovakia, 1975
 • Jub.utstilling, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1976
 • Landsforeningen Norske Malere, Gall. F 15, Moss, 1977
 • Landsforeningen Norske Malere, Skövde Konsthall, Sverige, 1977
 • Tendenser -78, Gall. F 15, Moss, 1978
 • Billedvev, Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Norsk Kunsthåndverk, Sveaborg, Finland, 1978
 • Nordisk textiltriennale, Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Kirke-kunst, Trondheim, 1980
 • Folloutst., Drøbak, 1981
 • Gruppeutstilling, Ås Kunstforening, 1981
 • 9. Østersjøbiennale, Rostock, Øst-Tyskland, 1981
 • 13 kunstnere, billedhuggere og billedvevere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1982
 • Kjellaug Hølaas og hennes elever, Christiansholm festning, Kristiansand, 1982
 • Drøbak Kunstforening, 1983
 • Profiler, Kunstnerforbundet, Oslo, 1983

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1967
 • Hammerfest Kunstforening, 1968
 • Aalesunds Kunstforening, 1969
 • Aalesunds Kunstforening, 1970
 • Chateau de Princes Pomeranienes, Szczecin, Tsjekkoslovakia, 1970
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1971
 • Etterutst., Lillehammer Bys malerisamling, 1971
 • Etterutst., Kongsberg Kunstforening, 1971
 • Etterutst., Seljord Kunstforening, 1971
 • Etterutst., Kristiansand Kunstforening, 1971
 • Etterutst., Heimeyrkesskulen i Jølster, 1971
 • Etterutst., Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1971
 • Ås Kunstforening, 1972
 • Ås Kunstforening, 1975
 • Halden Kunstforening, 1974
 • Ørje Kunstforening, 1975
 • Gall. Cassandra, Drøbak, 1975
 • Ski Kunstforening, 1976
 • Larvik Kunstforening, 1977
 • Röhsska Konstindustrimuseet, Göteborg, 1978
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1981
 • Skien Kunstforening, 1983
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1983
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1983

Gruppeutstillinger

 • Gall. Landsforeningen Norske Malere, Oslo, 1979

Litteratur

 • Bonytt, 1960, s. 188
 • Bonytt, 1963, nr. 11–12, s. II
 • Bonytt, 1966, s. 292
 • Bonytt, 1967, s. 208, 284–86, nr. 7 før s. I
 • Norsk kunsthåndverk, Oslo, 1968, s. 64, 71
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 250
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 193
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 54, 116, 194
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 65
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 127
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 273
 • Malmanger, M., i Byggekunst, Oslo, 1980, nr. 2, s. 72, 74 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 281
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 374, 375 (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 17.09.1966
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 12.03.1971
 • Aftenposten, 18.03.1971
 • Aftenposten, 10.10.1978, (ill.)
 • Aftenposten, 25.10.1978
 • Dahl, P., i Dagbladet, 19.03.1971
 • Østlandets Blad, 26.11.1976, (ill.)
 • Eklund, T., Østlandets Blad, 03.11.1978
 • Eklund, T., Østlandets Blad, 20.11.1979, (ill.)
 • Berg, K., i Verdens Gang, 30.04.1977
 • Sjøvold, Aa. Bay, i Verdens Gang, 02.05.1977
 • Sundbye, K., i Verdens Gang, 05.05.1977
 • Sundbye, K., i Verdens Gang, 02.06.1981, (ill.)
 • Sandefjords Blad, 18.11.1977
 • Morgenbladet, 17.11.1979
 • Grøtvedt, P., Morgenbladet, 10.06.1981
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 05.06.1981
 • Telemark Arbeiderblad, 03.02.1983
 • Varden, 03.02.1983, (ill.)
 • Holm, L., i Arbeider-Avisa, 19.03.1983, (ill.)
 • Adresseavisen, 19.03.1983
 • Braa, G. Berg, Adresseavisen, 08.04.1983, (ill.)
 • Dagningen, 28.04.1983, (ill.)

Faktaboks

Karin Sundbye