S. er arkitekt av yrke. I sine akvareller og akrylbilder på papir maler han ofte hus og bygningsmotiver og også figurkomposisjoner. Hans hus kan være befolket eller være fremstilt som ansikter. Bildene inneholder ofte kontraster mellom det varme og trygge og det forlatte og dystre. De kan også ha en humoristisk grunntone som i Det var engang tre stabbur som skulle. S.' senere arbeider er mer frie og ekspressive i formen med dristige fargekontraster.