M.s maling har trekk fra Glittenberg-stilen i Øst-Telemark og fra Bjaalid og Langerud i Vest-Telemark. Kister på Midsund i Kvitseid (1838) og på Midjaas i Mo (1838) har Glittenbergskolens feststemte koloritt og slanke linjeføring, men selve rosefyllingene knytter seg i sin mer naturalistiske form til Bjaalid-tradisjonen. M. står på denne måten for en fin sammensmeltning av to hovedtradisjoner i Telemarks rosemaling.