Liv og virksomhet

D. startet sin karriere som tegner tidlig i 1920-årene. Han åpnet eget tegneatelier i 1916, og ble raskt en av våre mest benyttede reklametegnere. D. har skrevet og illustrert en rekke bøker. I den forbindelse har han hatt betydning for norsk forlagstegning. I Hemsedal har D. fått reist en fjellkirke, Lykkja kapell, der han selv har tegnet plan og utsmykning. D. viser i sine arbeid en lett og flytende strek og rik fabuleringsevne. Vi har en rekke portrett, landskap og arbeid med kristelig motiv fra hans hånd.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Petra Pettersen
 • Karl August Davidsen

Gift med

 • Gudrun Hjelle

Utdannelse

SHKS 1911–15; i tegnelære hos Wilh. Scheel & Co. 1911–16; studert reklame- og illustrasjonskunst i USA.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereise i USA i 1923; senere til Paris; London; Stockholm; Göteborg.

Stillinger, medlemskap og verv

Lærer ved Oslo Børs reklameskole i 1920-årene; Lærer ved Grafisk Institutt 1922–23; lærer i boktrykk ved Oslo elementærtekniske skole 1920–36; Viseformann i Tegnerforbundet 1945–47; medlem av Statens sakkyndige råd for utarbeidelse av åndsverkloven fra 1953; Medlem av en rekke juryer i Tegnerforbundet.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • D. har dekorert festsalen i Bjerkely folkehøgskole
 • Tegnet plan og utsmykning til Lykkja kapell, Hemsedal
 • En minnetavle over falne i 2. verdenskrig for forsikringsselskapet Brage, Oslo (1947)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • Se under Eget forfatterskap
 • Trygve Bjerkrheim: Landet og lyset, Oslo 1944
 • Jørgen Herman Vogt: Fra småbylivet i Moss, Oslo 1946

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1930
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1932-1937
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1939
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1946
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1977
 • Nasjonalgalleriets sort-hvitt-utstilling, 1939
 • Tegnerforbundets og Oslo Kunstforenings kollektivutstillinger

Eget forfatterskap

 • Nogen blade av Norrønas dagbok, Oslo, 1923
 • Grafisk arbeid, Oslo, 1930
 • Et barn er født, Oslo, 1932
 • Typografisk skissering, Oslo, 1933
 • Mens de andre sover, Oslo, 1936
 • Tegning og skissering for boktrykk, Oslo, 1940
 • Landet vårt til alle årets tider, Oslo, 1944
 • 7 TMD ex libris, Oslo, 1944
 • Lær å tegne, Oslo, 1948
 • Tegning som hobby, Oslo, 1959
 • Davidsen, Trygve Marentsius, Rudvin, O., Kapellet ved Skogshorn, Oslo, 1962
 • En dag er forbi, Oslo, 1963
 • Den gamle stavkirken, Oslo, 1964
 • Min barndoms dal, Oslo, 1969
 • Lær å tegne, lær å se, Oslo, 1971
 • Mer om livet i min barndoms dal, Oslo, 1971

Litteratur

 • NKL, Oslo, 1944, s. 36
 • Sundseth, A.B., Melhus, A.C., Norsk Illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 35
 • NKL, Oslo, 1956, s. 48
 • Hvem er hvem, Oslo, 1959, s. 140
 • Aftenposten, 16.03.1965
 • Akersposten, 13.03.1970

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1921, Bio-biografiske opplysninger
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1931, Bio-biografiske opplysninger