Faktaboks

Ole Christian Neuwert
Født
1746, Øyestad ved Arendal
Død
16. juni 1808, Kristiansand

N. gikk trolig i lære hos sin far. Det er bevart få arbeider etter ham, men alt som 24-åring ble han i Arendal titulert som kunstmaler. Da N. i 1775 flyttet til Kristiansand og ble borger der, var hans profesjon: "Skildrer i malerkunst". N. har malt altertavlen i Hylestad kirke. I Arendal har han laget et "Prospekt af Velædle Sr. H. Herlovsens Vaaning", og i 1797 malte han kulisser for Arendals Dramatiske Selskab (begge Aust-Agder museum). Det har hittil ikke lykkes å oppspore arbeider etter N. i Kristiansandsdistriktet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margrethe Olsdatter
 • Jean Neuwert, maler (1680 - 1765)

Gift med

 • Arendal, 1768 med Johanne Nielsdatter Smith
 • Kristiansand, 1794 med Eleonore Reinertsdatter

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle Hylestad kirke
 • Aust-Agder museum, Arendal

Litteratur

 • Schnitler, C. W., Norske haver i 18. og 19. aarhundrede, (Kristiania, 1916, s. 77 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 14 (ill.)
 • Smith, J. M., Av et gammelt Comediehus historie, Arendal, 1936, s. 5
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 126
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 130
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 246

Faktaboks

Ole Christian Neuwert