N. gikk trolig i lære hos sin far. Det er bevart få arbeider etter ham, men alt som 24-åring ble han i Arendal titulert som kunstmaler. Da N. i 1775 flyttet til Kristiansand og ble borger der, var hans profesjon: "Skildrer i malerkunst". N. har malt altertavlen i Hylestad kirke. I Arendal har han laget et "Prospekt af Velædle Sr. H. Herlovsens Vaaning", og i 1797 malte han kulisser for Arendals Dramatiske Selskab (begge Aust-Agder museum). Det har hittil ikke lykkes å oppspore arbeider etter N. i Kristiansandsdistriktet.