T. var ansatt som assistent hos arkitektene Bornebusch, Brüel og Selchau, København 1962 og hos faren og onkelen Leif T. i arkitektfirmaet T. & T., Oslo 1963–64. I 1965 opprettet han egen arkitektpraksis i Oslo sammen med Are Telje og Knut Aasen under navnet Arkitektene Telje-Torp Aasen A/S. Se også Are Telje.