Liv og virksomhet

T. var ansatt som assistent hos arkitektene Bornebusch, Brüel og Selchau, København 1962 og hos faren og onkelen Leif T. i arkitektfirmaet T. & T., Oslo 1963–64. I 1965 opprettet han egen arkitektpraksis i Oslo sammen med Are Telje og Knut Aasen under navnet Arkitektene Telje-Torp Aasen A/S. Se også Are Telje.

Familierelasjoner

Sønn av

Utdannelse

Examen artium; Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen, eksamen 1961.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Benneches legat 1963; Glosimodts legat 1982; Studiereiser til Italia, Frankrike, Spania, England og USA. Se også Are Telje.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1962; medlem Oslo Arkitektforening, formann 1971; styremedlem Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring fra 1979; jurymedlem ved arkitektkonkurranser.

Priser, premier og utmerkelser

Se Are Telje.

Utførte arbeider

 • Se Are Telje
 • Konkurranseprosjekter: 2. premie boligområde på Stalsberg, Skedsmo (1962)
 • Innkjøp sykehus på Stord (1962), sammen med Knut Aasen. Se også Are Telje

Eget forfatterskap

 • Blindern - Sognsvann. Noen betraktninger og tre upremierte, Arkitektnytt, 1969, s. 24–25 (ill.)
 • Bygdøy Kongsgård - slik jeg ser saken, Arkitektnytt, 1976, s. 285–86 (ill.)
 • Tilpasning og utvidelse av driftsbygninger på Rustad Nedre, Gjerdrum i Akershus, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1979, s. 39–46 (ill.)
 • Utsmykning av Politihuset, Byggekunst, 1980, s. 91 (ill.)
 • Forsiktig og nøktern byfornyelse på Grünerløkka, Fortidsvern, 1981, nr. 1, s. 10–15 (ill.)
 • Et ganske lite hus i Oslo [Den Evangelisk Lutherske Frikirke], Fortidsvern, nr. 3, s. 14–16 (ill.)
 • Fiskerimuseum i Bergen, Fortidsvern, s. 16–18 (ill.)
 • Gamle driftsbygninger - har de noen fremtid? Fortidsvern, 1982, nr. 2, s. 8
 • Store Skare i Eggedal - utbedring og gjenbruk av driftsbygninger, Fortidsvern, s. 9–11 (ill.)

Litteratur

 • Byggekunst, 1973, s. 103–07 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1962, nr. 80 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1963, nr. 92 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1971, nr. 5 s. 64–68 (ill.). Se også Are Telje

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren