Faktaboks

Fredrik Torp
Torp, Fredrik Adrian Svenning
Født
24. mai 1937, Oslo

T. var ansatt som assistent hos arkitektene Bornebusch, Brüel og Selchau, København 1962 og hos faren og onkelen Leif T. i arkitektfirmaet T. & T., Oslo 1963–64. I 1965 opprettet han egen arkitektpraksis i Oslo sammen med Are Telje og Knut Aasen under navnet Arkitektene Telje-Torp Aasen A/S. Se også Are Telje.

Familierelasjoner

Sønn av

Utdannelse

 • Examen artium
 • Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdelingen, eksamen 1961

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1963
 • Glosimodts legat 1982
 • Studiereiser til Italia, Frankrike, Spania, England og USA. Se også Are Telje

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1962
 • medlem Oslo Arkitektforening, formann 1971
 • styremedlem Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring fra 1979
 • jurymedlem ved arkitektkonkurranser

Priser, premier og utmerkelser

 • Se Are Telje

Utførte arbeider

 • Se Are Telje
 • Konkurranseprosjekter: 2. premie boligområde på Stalsberg, Skedsmo (1962)
 • Innkjøp sykehus på Stord (1962), sammen med Knut Aasen. Se også Are Telje

Eget forfatterskap

 • Blindern - Sognsvann. Noen betraktninger og tre upremierte, Arkitektnytt, 1969, s. 24–25 (ill.)
 • Bygdøy Kongsgård - slik jeg ser saken, Arkitektnytt, 1976, s. 285–86 (ill.)
 • Tilpasning og utvidelse av driftsbygninger på Rustad Nedre, Gjerdrum i Akershus, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, 1979, s. 39–46 (ill.)
 • Utsmykning av Politihuset, Byggekunst, 1980, s. 91 (ill.)
 • Forsiktig og nøktern byfornyelse på Grünerløkka, Fortidsvern, 1981, nr. 1, s. 10–15 (ill.)
 • Et ganske lite hus i Oslo [Den Evangelisk Lutherske Frikirke], Fortidsvern, nr. 3, s. 14–16 (ill.)
 • Fiskerimuseum i Bergen, Fortidsvern, s. 16–18 (ill.)
 • Gamle driftsbygninger - har de noen fremtid? Fortidsvern, 1982, nr. 2, s. 8
 • Store Skare i Eggedal - utbedring og gjenbruk av driftsbygninger, Fortidsvern, s. 9–11 (ill.)

Litteratur

 • Byggekunst, 1973, s. 103–07 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1962, nr. 80 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1963, nr. 92 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1971, nr. 5 s. 64–68 (ill.). Se også Are Telje

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren

Faktaboks

Fredrik Torp