H. var kommandersersjant og tok over garden Halsteinstande i 1799. Han skal ha fått opplæring av klokkemakeren Syver Toresen Ølstad. En lysekrone i Lesja kirke skal være hans verk. Som treskjærer skar han gjerne en nokså grunn bladskurd.