Aabel arbeider i den figurative tradisjon. Foruten de mange portrettene og figurer i rom og natur kan hennes produksjon deles inn i to hovedgrupper: Religiøse emner og rene landskaper. De religiøse maleriene illustrerer sentrale situasjoner fra Bibelen. Kraftige farger dominerer de fleste. Hennes landskaper er dramatiske tolkninger av den fargerike natur hun har levd i, bl.a. på Bjarkøy 1969-78. De siste år er billedspråket blitt mer abstrakt. Aabel er medlem av Gruppe Ilsvika, Trondheim.