Faktaboks

Kjell Lodberg Holm
Født
4. mai 1919, Oslo
Død
29. mai 1974, Eggedal

H. bodde det meste av sitt liv i Sigdal og Eggedal og hentet sine motiver derfra. Han videreførte på sin måte malertradisjonen fra Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen. Dette er tydeligst i landskapsmotivene hvor vare vårstemninger veksler med hissig-flammende høst, mett sommerstemning og pastose vinterstudier. Han var særlig opptatt av overgangsfasene mellom høst og vinter, vinter og vår.

I H.s kunst løper en lyrisk og en ekspressiv åre side om side. Begge kommer til uttrykk i landskapsmaleriet. Tidlig interesserte han seg for billedflatens oppbygging ved hjelp av form og fargekontraster (Fra Ullevål Hageby, 1938) og for den umiddelbare lyriske naturgjengivelse (En have, 1938). Mot slutten av 40-årene strukturerte han sine landskapsbilder ved hjelpekonstruksjoner og moduler. Av og til var det maleriske uttrykk bundet (Disig høstdag, 1961, og Fra Solevann, 1965), andre ganger skjedde et mykt møte mellom struktur og lyrisk naturopplevelse (Vinter Eggedal, 1961). Samtidig malte han rene lyriske landskapsbilder uten hjelpekonstruksjoner (Landskap med trær, 1957, Regnværsdag, 1960 og Vårlig vinterdag, 1966). Disse bildene kan nærme seg det spontane og impresjonistiske formspråk (Vinterlys, 1969).

I figurmaleriet søkte han å oppnå et ekspressivt uttrykk ved hjelp av strukturering og fargekontraster. I religiøse motiver, scener fra bygdemiljøet, byprospekter og sosiale fremtidsvisjoner fanget han inn det typiske og generelle ved situasjonene (eks. Korsfestelsen (1973/74), Dans (1938), Karer ved veien (1962–64), Italiensk by (1959) og Kulturødeleggelse (ca. 1945)). Billedflatene ble påført et modul-nett som favnet motivet, og fargefeltene ble lite modellert og fikk dermed flatekarakter. Flere av disse bildene er originale og eiendommelige, av og til utført på en tegneserie-fortellende måte. Enkelte bilder kan på grunn av den høye grad av stilisering og formalisering, virke noe summariske i utførelsen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Søren Lodberg Holm, lektor
 • Gudrun Western

Gift med

 • 1940 med Turid Foss

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1935–38
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg, Jean Heiberg og Georg Jacobsen 1937–41

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Lorch Schives legat 1959, -64
 • Studiereiser til Nederland, Frankrike og Italia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Korsfestelse, Solumsmoens kapell, Sigdal (1973/74)
 • Forlegg til glassmaleri, Snarum kirke Krøderen
 • Riksgalleriet
 • Mandal, Sarpsborg, Fredrikstad, Modum og Flekkefjord kunstforeninger

Utstillinger

Ikke Angitt

 • 1943
 • Kunstnerforbundet, 1943
 • 1944
 • Aust-Agder Kunstforening, 1945
 • Drammens Kunstforening, 1945
 • 1947
 • Hammerlunds Kunsthandel, 1947
 • Kultur og Minne, 1947
 • Kultur og Minne, 1957
 • 1948
 • Bergens Kunstforening, 1954
 • Haugesund Kunstforening, 1956
 • Haugesund Kunstforening, 1962
 • Stavanger Kunstforening, 1957
 • Banksalen, 1958
 • 1959
 • Fredrikstad Kunstforening, 1960
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, 1961
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, 1970
 • Modum Kunstforening, 1962
 • Christianssands Kunstforening, 1963
 • Christianssands Kunstforening, 1969
 • Drammens Kunstforening, 1964
 • Gall. KB, 1966
 • Tønsberg Kunstforening, 1972
 • Tønsberg Kunstforening, 1973
 • Minneutst., Kunstnernes Hus, 1979
 • Sandefjord Kunstforening, 1980
 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1956
 • Høstutstillingen, 1957
 • Høstutstillingen, 1959
 • Høstutstillingen, 1960
 • Høstutstillingen, 1961
 • Høstutstillingen, 1962
 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1966
 • Høstutstillingen, 1974
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Jub.utst., Unge Kunstneres Samfunn, 1957

Portretter

 • To selvportretter (olje, 1936)

Litteratur

 • Fædrelandsvennen, 15.02.1943
 • Fylkesavisen, 16.06.1943
 • Varden, 17.06.1943
 • Adresseavisen, 18.01.1944
 • Dagsp., 18.01.1944
 • Kongsberg Blad, 22.05.1944
 • Agderp., 08.03.1945
 • Grimstad Adressetidende, 26.05.1945
 • Grimstad Adressetidende, 30.05.1945
 • Clausen, E., i Fremtiden, 09.10.1946
 • Sandal, T., i Nidaros, 29.01.1947
 • Biermann, E., i Arbeider-Avisa, 30.01.1947
 • Morgenbladet, 15.03.1947, (ill.)
 • Verdens Gang, 17.03.1947, (ill.)
 • Revold, R., i Morgenbladet, 21.03.1947
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 22.03.1947
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 25.03.1947
 • Sarpen, 12.04.1947
 • Ruud, H., i Østlandsp., 30.04.1948
 • Langeland, A. S., i Nybrott, 04.05.1948
 • Bonytt, 1947, nr. 5, s. XIII
 • Kristiansen, A., i Haugesunds Avis, 15.11.1956
 • Haugesund Dagbladet, 17.11.1956
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 295
 • Berg , G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 11.01.1957
 • Sarpen, 02.11.1957
 • Eidsvoll Blad, 24.11.1958
 • Smaalenenes Amtstidende, 03.10.1959
 • Fredriksstad Blad, 19.11.1960
 • Durban, A., i Morgenposten, 16.01.1961
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 26.01.1961
 • Revold, R., i Aftenposten, 26.01.1961
 • Fremtiden, 03.11.1962, (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende Kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Fædrelandsvennen, 12.01.1963, (ill.)
 • Verdens Gang, 25.02.1966, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 26.02.1966, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 28.02.1966
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register
 • Durban, A., i Morgenposten, 26.05.1970
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 23.05.1970
 • Woll, G., i Arbeiderbladet, 27.05.1970
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 91, 208
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 107
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 179
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Buskerud, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 274
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 17.01.1979
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 19.01.1979
 • Willumsen, U., i Sandefjords Blad, 04.02.1980