T.-H. ble ansatt hos arkitektene Astrup og Hellern i 1958 og arbeidet der til 1960. Han opprettet deretter egen praksis sammen med Erik Hultberg og Jan Resen i 1960. I 1968 ble Marcin Boguslawski tatt opp som medeier i firmaet: Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski A/S. T.-H. er medeier i arkitektfirmaet AROS A/S, arkitekter Oslo-Sandnes, fra 1974. Hans første arbeid som arkitekt var Freia-butikken på Karl Johan, Oslo (1960, senere ombygd). T.-H. var sensor ved Arkitekthøyskolen i Oslo i 1978.