W.-M. malte landskapsmotiver bl.a. fra Bærum, Hvasser, Danmark og Italia, samt blomsterbilder, figurkomposisjoner og enkelte portretter. Best resultat oppnådde hun i impresjonistiske landskapsstudier, malt i en lys og behersket koloritt.