Denne navnløse barokk-kunstners oeuvre er bygd opp på stilistisk grunnlag av Arne Nygård-Nilssen, som tilskriver ham seks ovner. De to tidligste har bilder av To menn sverger ved ringen og Sapientia (denne er datert 1651), rammet inn i praktfull bruskbarokk som av og til griper inn i billedfeltet. Medaljong-ovnen merket Laurvigen (d.e. Fritzøe) og datert 1679, har bibelske motiver felt inn i sidestilte medaljonger, omgitt av bruskbarokk. Et av disse motivene, Hyrdenes tilbedelse, bruker han igjen i mer dramatisk form i et sidefelt, trolig også fra 1670-årene, for endelig å gi det i fullbåren barokk-komposisjon i en plate som må dateres til 1680-årene. Billedfeltet dekker her hele platen, de rikt draperte skikkelser tolker handlingen med store, talende gester mot en bakgrunn av arkitektur med intrikate perspektiviske virkninger og øverst lubbent barokke skyformasjoner. Platen er brukt både flatt og til en rund-ovn. Den er trolig støpt på Fossum, alle de andre som er nevnt helst på Fritzøe.

F. har trosset alle forsøk på personlig identifikasjon. Norsk av fødsel eller opplæring var han neppe, og kanskje arbeidet han ikke engang i Norge, men satt i København og skar sine plater i oppdrag fra Fritzøes og Fossums danske eiere. Hans stil henger sammen med arbeidene til Philipp Soldan fra Hessen, pioneren i nord-europeisk jernskulptur, og med den store nordtyske treskjærergruppe med Hans Gudewerth fra Eckernförde som den sentrale mester.

Litteratur

  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 1, s. 9, 143–151 (ill.), bd. 2, katalog nr. 21, 307, 365, 366, 369, 373

Faktaboks

Fritzøe-Mesteren