L. er mest kjent som grafiker, men debuterte i 1972 med både malerier, grafikk og tegninger. Maleriene var sterkt forenklede naturinntrykk, hvor L. har konsentrert seg om lyset og lysstreifene i landskapet. Hovedfargene var grønt, grått og rosa, malt i en blanding av pastose skikt og lettere lasering. Grafikken bygde på de samme formstrukturer og med utpreget sort/hvitt-virkning. I 1974 viste L. en rekke grafiske arbeider, stort sett i koldnålstrykk, men også tresnitt og linoleumssnitt, de fleste i lite format. Motivene spente over et stort register, fra byggverk, fossil- og dyreetsninger med til dels kraftige relieffvirkninger i streken, ekspressive personportretter og halvabstrakte, poetiske naturstemninger. I enkelte senere trykk tar han opp visjonære og halvt surrealistiske temaer. L.s fargetrykk har til dels klare og sterke farger.