Faktaboks

Trygve Løwe
Født
27. november 1938, Oslo

L. er mest kjent som grafiker, men debuterte i 1972 med både malerier, grafikk og tegninger. Maleriene var sterkt forenklede naturinntrykk, hvor L. har konsentrert seg om lyset og lysstreifene i landskapet. Hovedfargene var grønt, grått og rosa, malt i en blanding av pastose skikt og lettere lasering. Grafikken bygde på de samme formstrukturer og med utpreget sort/hvitt-virkning. I 1974 viste L. en rekke grafiske arbeider, stort sett i koldnålstrykk, men også tresnitt og linoleumssnitt, de fleste i lite format. Motivene spente over et stort register, fra byggverk, fossil- og dyreetsninger med til dels kraftige relieffvirkninger i streken, ekspressive personportretter og halvabstrakte, poetiske naturstemninger. I enkelte senere trykk tar han opp visjonære og halvt surrealistiske temaer. L.s fargetrykk har til dels klare og sterke farger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kristian Løwe
 • Solveig Løwe

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1961–64 under bl.a. Chrix Dahl og Olav Mosebekk
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Alf-Jørgen Aas 1964–67

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3%-fondets stipend 1972
 • Statens reisestipend 1974, -78
 • Norske grafikeres jubileumsstipend 1979
 • Norske grafikeres stipend 1980–81
 • Studiereiser til Italia 1965
 • England
 • Nederland og Tyskland 1974
 • Frankrike 1978

Stillinger, medlemskap og verv

 • Galleriassistent i Foreningen Norske Grafikere 1976–78
 • Lay-out-arbeider i Billedkunstneren fra 1977
 • lærer på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, grafisk avdeling fra 1981
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Foreningen Norske Grafikere
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Oslo Bildende Kunstnere
 • styremedlem i Foreningen Norske Grafikere 1973–75, et år som viseformann
 • medlem Foreningen Norske Grafikeres utstillingutvalg 1974-75
 • redaksjonsmedlem Billedkunstneren fra 1975
 • medlem redaksjonskomiteen for Norske grafikere i dag, Oslo 1979

Priser, premier og utmerkelser

 • 2. premie i konkurranse om tegning av nytt svennebrev for Norske Håndverkere 1967
 • Kirke- og undervisningsdepartementets pris for barnebokillustrasjoner 1966
 • bok blant "Årets vakreste bøker" 1969
 • 3. premie i konkurranse om emblemtegning for Universitetet i Trondheim 1973

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Steinkjer Kunstforening
 • Landslaget Kunst i Skolen

Illustrasjonsarbeider

 • L. har illustrert en rekke bøker, bl.a. barnebøker

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1972
 • Gall. Henrik, Eidsvoll, 1973
 • Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1974
 • Trondheim Kunstforening, 1975
 • Steinkjer Kunstforening, 1976
 • Stavanger Kunstgalleri, 1978

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1969-1970
 • Høstutstillingen, 1973-1978
 • Østlandsutstillingen, 1979-1980
 • Nordisk grafikk siden sist, 1971
 • 5 grafikere, Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1973
 • Nordisk Grafikkunion, Bergen, 1975
 • Gall. Henrik, Eidsvoll, 1975
 • Moss Kunstforening, 1976-1977
 • Norske plakater, Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1976
 • Ansikter, Gall. Norske Grafikere, 1978
 • Oslo Bildende Kunstneres utstilling, Oslo Kunstforening, 1978
 • Norske grafikeres 60-års jubileumsutstilling, Munch-museet, 1979
 • 5. internasjonale grafikk-biennale, Fredrikstad, 1980
 • Leverkusen grafikk-biennale, Tyskland, 1981
 • Bilde og dikt, gruppeutstilling Foreningen Norske Grafikere, 1982
 • Bilde og dikt, gruppeutstilling Norsk forfattersentrum, Foreningen Norske Grafikere, 1982

Eget forfatterskap

 • Medforfatter av Norske grafikere i dag, Oslo, 1979
 • Artikler i dagspresse og fagpresse
 • Utstillingskataloger og utstillingsplakater

Litteratur

 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 02.03.1972
 • Verdens Gang, 02.03.1972
 • Durban, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 03.03.1972
 • Dæhlin, E. O., i Arbeiderbladet, 08.03.1972
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.03.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 11.03.1972
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 18.03.1972
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 185
 • Røed, H., i Morgenbladet, 09.05.1974
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 10.05.1974
 • Arneberg, A., i Dagbladet, 11.05.1974
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 58
 • Adresseavisen, 28.02.1975, (ill.)
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 31.01.1978, (ill.)
 • Johansson, K., i Rogalands Avis, 10.02.1978, (ill.)
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 3, 35, 44 (ill.)

Faktaboks

Trygve Løwe