Faktaboks

Giert Isachsen Reinert
Reinert, Gert Isaksen; Isaksen Gert

R. fikk kgl. bevilling som eneste bilthugger i Christiania i 1701, antagelig som følge av hans klage over at fremmede svenner "ved Contracter og ellers i andre Maader skal betage og fravende hannem som er Borger og bosat Mand der i Byen hvis ringe Bilthuggerarbeide der kand forefalde, og siden naar dennem lyster sig derfra Byen til andre Stæder igjen bortbegiver." Denne særstilling, som varte til 1711, later ikke til å ha gjort ham populær. Han var også en hard mester. Hans svenn og kollega, Johan Jørgen Schram som var utdannet i Tyskland, anklaget R. for å være en "fusker". R. drev kjøpmannskap ved siden av sin kunst. Etter 1714 bosatte han seg på Eid i Urskog.

Utdannelse

  • Elev av Christoffer Ridder fra 1689
  • elev av Lars Sivertsen

Litteratur

  • Fett, H., Bilthuggere i Christiania omkring aar 1700, (Kristiania, 1903, s. 8, 40
  • Wessel Berg, F.A., Kgl. Rescripter, Resolutioner og Collegiale Breve for Norge i Tidsrummet 1660–1813, Christiania, 1842, bd. 1, s. 281
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, register
  • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1934, bd. 28, s. 120
  • St. Hallvard, Oslo, 1956, register bd.
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, register
  • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 666