A. virket som billedskjærer, ornamentmodellør og stenhugger i Kristiania fra 1888, mens han studerte under Skeibrok. Han debuterte på Høstutst. 1892 med en byste og deltok også 1895, -96 med byster. Spaakvinden ble innkjøpt til Bergens Kunstforenings juleutst. 1895, og i 1895 stilte han ut 16 skisser, studier og byster hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo. A. fikk bestilling på statuettene Moses og Esaias til altertavlen i Johanneskirken, Bergen og leverte i 1894 sikre, myndige arbeider. En forsiktigere statue av Kristus med en noe urolig draperibehandling ble modellert 1899 for altertavlen i Paulus kirke, Kristiania, efterat menigheten hadde forkastet Jo Visdals figur. I 1901 planla han å utføre gruppen Den Troendes Død efter en skisse fra 1896. Det siste arbeide som vi finner omtalt i litteraturen er Tungsind. Det ble utstilt i Kunstforeningen i Kristiania i mars 1901. Hans videre skjebne er ukjent.