Faktaboks

Gunnar Olsen Alvær
Født
10. mai 1868, gården Alværen i indre Holmedals prestegjeld, Sande i Sunnfjord

A. virket som billedskjærer, ornamentmodellør og stenhugger i Kristiania fra 1888, mens han studerte under Skeibrok. Han debuterte på Høstutst. 1892 med en byste og deltok også 1895, -96 med byster. Spaakvinden ble innkjøpt til Bergens Kunstforenings juleutst. 1895, og i 1895 stilte han ut 16 skisser, studier og byster hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo. A. fikk bestilling på statuettene Moses og Esaias til altertavlen i Johanneskirken, Bergen og leverte i 1894 sikre, myndige arbeider. En forsiktigere statue av Kristus med en noe urolig draperibehandling ble modellert 1899 for altertavlen i Paulus kirke, Kristiania, efterat menigheten hadde forkastet Jo Visdals figur. I 1901 planla han å utføre gruppen Den Troendes Død efter en skisse fra 1896. Det siste arbeide som vi finner omtalt i litteraturen er Tungsind. Det ble utstilt i Kunstforeningen i Kristiania i mars 1901. Hans videre skjebne er ukjent.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Rebekka Berentsdatter
 • Ole Berentsen, gårdbruker

Utdannelse

 • Snekkerlære hos snekkermester Berent Olsen i Bergen 1884–88
 • Teknisk aftenskole i Bergen 1884–88
 • Den kgl. Tegneskole under Mathias Skeibrok 1888–90
 • i Skeibroks atelier 1890–96

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1893
 • håndverkerstipend 1893–94
 • Studieopphold i København 1894

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Moses, Esaias (statuetter, forgylt gips, 1894, Johanneskirken, Bergen)
 • Kristus (statue, gips, 1899), Paulus kirke, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1892
 • Høstutst., 1895
 • Høstutst., 1896

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1896

Litteratur

 • Morgenbladet, 12.12.1894
 • Folkebladet, 1899, nr. 4, s. 59
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1907, bd. 1, s. 358
 • Aftenposten, 30.10.1972

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Gunnar Olsen Alvær