Faktaboks

Peter Christian Friderich Wergmann
Wergmann, Peter Christian Frederik
Født
2. november 1802, København
Død
18. juni 1869, Christiania

W. virket som tegnelærer i København og opptrådte med en omreisende dansk teatertrupp, før han kom til Norge. Her opptrådte han i 1831 som skuespiller i Trondheim Våren 1832 turnerte W. med et omreisende teater til Kristiansund, Drammen, Skien, Arendal og Fredrikstad. På reisen samlet han skisser som senere ble benyttet til utarbeidelse av en rekke norske byprospekter trykt som litografier og utgitt som løse folioblad. W. utgav 1833-37 også to prospektsamlinger, hvor Peter Chr. Asbjørnsen og Bernt Moe bidrog med tekster. Henrik Wergeland skrev i Statsborgeren i 1836 om W.s prospekter at W. "skamhutler og prostituerer os i vort land i en mængde af gudjammerlige steentryk ..". Carl W. Schnitler fremhevet i 1911 at til tross for prospektenes lave kunstverdi, peker de ut over den eldre prospekttradisjon med røtter i 1700-tallet, ved en romantisk naturoppfatning.

W. gjorde sin vesentligste innsats som dekorasjons- og teatermaler. I 1837-38 utførte han dekorasjoner til Fredrikshald (Halden) Theater, som er delvis bevart, og i 1839 forestod han antagelig dekorasjonsarbeidene og innredningen av Drammens Theater, assistert av Peter Petersen. Gjennom H. D. F. Linstow fikk W. i 1839 i oppdrag å male dekorasjoner til Christiania Theaters oppsetning av Henrik Wergelands Venetianerne. De neste 30 år utførte han 16 standardinteriører for Christiania Theater og dessuten standardeksteriører. W. arbeidet også for Christiania norske Theater 1852-63. Han utførte dekorasjoner til bl.a. Claus P. Riis: Til Sæters (1850), Henrik A. Bjerregaard: Fjeldeventyret, Andreas Munch: Salamon de Caus (1854) og Hertug Skule (1863), Henrik Ibsen: Kjæmpehøien (1850), Gildet på Solhoug, Hærmendene på Helgeland (1859) og Kongs-Emnerne (1863). Til stykkene Til Sæters og Fjeldeventyret malte W. panoramaer av norsk fjellnatur. På bestilling av Henrik Ibsen utførte W. realistiske prospekter fra Christiania til Mursvendene (1861). Dette var første gang det ble benyttet prospekter fra Christiania som scenebakgrunn og W.s dekorasjoner vakte stor begeistring i samtiden. Som den første Ibsen-scenograf i Christiania, samarbeidet W. nært med forfatteren i årene 1857-63. Bevarte skisser og dekorasjoner viser at W. bestrebet seg på å lage en realistisk ramme omkring skuespillene, og gjennom dette fikk han betydning for utviklingen innen samtidens norske teater. W. utførte dekorasjonsarbeider i Det kgl. Slott i 1841. Spisestuens vegger og tak er malt med ornamentikk og bilder i pompeijansk stil. Den store spisesalen, Cavalierværelset, ble rikere dekorert med oppsatser, rosetter, palmetter, geometriske figurer og kvinnefigurer blant blomster. På gallerifronten malte W. portretter av Christianias sosietetsdamer. Han dekorerte også kabinettet til festivitetslokalet og slottskapellet. W. utførte restaureringsarbeider i Stortingsbygningen, Universitetets store festsal og i Paleet. Han tegnet også faner til forskjellige korporasjoner.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Niels Henrich Wergmann, tegnelærer, løytnant, malermester
 • Kristine Marie Mørk

Gift med

 • 1841 med F. Steiner Huusher, skuespiller (f. 1804)

Utdannelse

 • Utdannet tegnelærer i København

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i Norge fra ca. 1830
 • opphold i Trondheim 1831
 • reiser i Sør-Norge fra 1832

Stillinger, medlemskap og verv

 • Teatermaler Christiania Theater 1839-68, Christiania Norske Theater 1852-60
 • maskinmester Christiania Theater 1844-58
 • Borgerskap som malermester i Christiania 1840

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Teaterdekorasjoner for Fredrikshald Theater (1838)
 • Drammens Theater (1839), nytt forteppe (1862)
 • Christiania Theater (1839-69)
 • Christiania norske Theater (opprinnelig Den Norske dramatiske Skoles Theater) (1852-60)
 • Klingenberg Theater (1852)
 • Møllergaten Theater (1852-62)
 • Trondhjems Theater, forteppe (1865)
 • Dekorasjonsarbeider i Det Kgl. Slott, Oslo (1841)
 • Universitetets store festsal, Oslo
 • Representert Hist. Museum, Bergen
 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Folkemuseum
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Det Kgl. Theaters bibliotek, København (dekorasjonsutkast)
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen.

Illustrasjonsarbeider

 • P. C. F. Wergmann: Norsk prospectsamling, Kristiania 1833-36
 • D.s.: Norge fremstillet i lithographerede Billeder efter Naturen, Kristiania 1836-37, bd. 1-2 (tekst av Peter Chr. Asbjørnsen og Bernt Moe)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Norske scenografers utst., 1823
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975

Eget forfatterskap

 • Kjolen på vandring, eller Jøden som Underofficer, vaudeville, 1828
 • Kropigen eller Abbediruinerne, 1831, drama
 • fem sanger i Sangbog for selskapet "Dansk dramatisk broderskab", 1830

Litteratur

 • i Statsborgeren, 30.10.1836, s. 24
 • Den Constitutionelle, 04.04.1841
 • Den Constitutionelle, 19.01.1843
 • Den Constitutionelle, 30.01.1846
 • Den norske Rigstidende, 09.04.1848
 • Den norske Rigstidende, 13.04.1850
 • Erslews Forfatter Lexicon, 1853, bd. 3, s. 501
 • Erslews Forfatter Lexicon, 1868, bd. 3, s. 581
 • Wergmanns skaal i Studentersamfundet 30. decbr. 1853, Christianiap., 10.09.1854
 • Aftenblad, 24.01.1861
 • Aftenblad, 19.02.0001
 • Aftenblad, 05.03.1861
 • En omreisende skuespiller, 1879
 • i Folkebl., 1895, s. 257-58
 • Christiania Theaters historie i Tidsrummet 1827-77, 1899, s. 161
 • Halvorsens forf.-lex., 1908, bd. 6
 • C. W. Schnitler: Slegten fra 1814, Kristiania 1911, s. 365, 367-70, 485
 • Halfdan Kjerulf. Av hans efterladte papirer, 1917-1918, bd. 1, s. 145
 • i Forening til norske Fortidsminnesmerkers BevaringsAarsberetning, 1928, s. 84-85
 • Samlede skrifter, 1940, registerbd. VI/2, s. 287-483
 • Weilbach Kunstnerleksikon, 1952, bd. 3, s. 495-96
 • i Samleren, 1952, nr. 2, s. 1-3
 • Riksteater før Riksteateret, 1959, s. 57
 • i Aftenposten, 30.03.1960, aftennr.
 • i Ord och Bild, 1961, hefte 2, s. 127-35
 • Scenebilledkunsten i Norge for hundre år siden, Kunst og Kultur, 1961, s. 215-38 (ill.)
 • i Aftenposten, 07.11.1962, (ill.)
 • Interiørene på Oslo slott, 1963
 • Ibsen og Hærmendene på Christiania Theater, Ibsen årbok 1963-64, 1964, s. 32-41
 • Teater...etc. på Fredrikshald, 1967, register
 • Teater i Norge, 1968, register
 • Slottet i Oslo, 1973, register
 • Den første nasjonale scenograf i Norge, St. Hallvard 1974, s. 65-99 (ill.)
 • Stavanger. Byen i billedkunsten, 1976, s. 44 (ill.)
 • Teater i Drammen inntil 1840, 1974, register
 • Biografisk skuespillerleksikon, 1981, s. 178
 • Norges kunsthistorie, 1981, bd. 4, s. 137
 • Kongens slott, 1983, register (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1983, bd. 19, s. 42-49
 • Jens Wang, teatermaleren, 1984, s. 51-55

Arkivalia

 • Wergmann-litografier, 1961, manuskript
 • De teaterhistoriske samlinger

Faktaboks

Peter Christian Friderich Wergmann