Faktaboks

Lillebet Foss
Foss, Elisabeth
Født
24. mars 1930, Oslo
Død
14. juli 2017

Gjennom regn. 1969

/Nasjonalmuseet.

F. debuterte med raderinger i Unge Kunstneres Samfund 1960, med tegninger samme sted 1961, med akvarell samme sted 1966, med maleri i Permanenten 1967 og med skulptur i Oslo Kunstforening 1972. Hennes største innsats ligger innen grafikk, tegning og skulptur. Med utgangspunkt i Chrix Dahls og Alexander Schultz' stillferdige naturalisme fordypet hun seg i motivkretsene dyr, portrett og landskap. Det kunstneriske mål har vært å la motivets egenart fremstå klarest mulig samtidig som en formal objektivitet beholdes. For å oppnå dette har F. anvendt forskjellige teknikker og former. Hennes tidlige arbeider er preget av forsiktig omrisstegning og stofflig overflatebehandling, særlig i dyrebildene. Etter en kort periode i 1960-årene med mer dekorativt preget komposisjon og stil, har hun fra slutten av 1960- og i 1970-årene arbeidet med kraftigere omriss og mer ekspresjonistisk tegning. Skulpturen har gjennomgått en lignende utvikling fra en forsiktig form til en kunstnerisk gjennomarbeidet syntese av kroppens bygning, bevegelse og overflate-særpreg. Dette fremgår særlig tydelig i hennes dyrefigurer i raku. Den vekt F. legger på den personlige innlevelse i motivenes egenart har medført at hun måtte utvikle et selvstendig naturalistisk formspråk som tildels ligger på siden av den alminnelige utvikling i etterkrigstidens norske kunst.

Familierelasjoner

Datter av

 • Kåre Foss
 • Elisabeth Knudsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Elev av Boris Taglitzsky ved Académie Julian, Paris 1948–49
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole aftenskolen 1949–55, dagskolen våren 1951
 • elev av Chrix Dahl
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1951 og Alexander Schultz 1963–65
 • Kunstakad. under Johs Hendrix og Jan Vaesten 1960–61
 • Universitetstudier i anatomi 1949–50 og klassisk arkeologi i 1950-årene

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Belgisk statstipend 1960
 • Statens 3-årige arbeidstipend 1969–72
 • bulgarsk utvekslingstipend 1974-75
 • Reiser bl.a. i Frankrike 1948-49, 1979
 • Belgia 1960–61
 • Italia 1965
 • Tyrkia 1966, -79
 • Bulgaria 1974, -77, -78
 • Egypt 1975 og Hellas
 • Statens garantiinntekt fra 1977

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfund jury 1964

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Moss Faste Galleri
 • Norsk kulturråd
 • Norges Bank
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Sarpsborg Kunstforening
 • Seljord Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • John Giæver: Dyretråkk og fugletrekk på 74° nord, Oslo 1967
 • Omslag til Einar Molland: Opuscula patristica, Oslo 1970
 • Grafiske blad for Landslaget Kunst i Skolen, World Wildlife Fund, Nordisk Grafikkunion

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfund, 1960
 • Unge Kunstneres Samfund, 1963
 • Unge Kunstneres Samfund, 1966
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1967
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1969
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1980
 • Permanenten, 1967
 • Oslo Kunstforening, 1972
 • Galleri Tanum, Oslo, 1979

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1963-1966
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1968-1975
 • Statens årlige Kunstutstilling, Oslo, 1978
 • Nordisk Grafikkunion, Oslo, 1964

Eget forfatterskap

 • F. har skrevet en rekke artikler i dagspressen, bl.a. Verdens Gang, Aftenposten, Dagbladet, Morgenbladet, samt i Kunst og Kunstnere

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1961, s. 33 og 190
 • Kunst og Kultur, 1964, s. 58
 • Kunst og Kultur, 1966, s. 51, 189 og 190
 • Kunst og Kultur, 1967, s. 58 og 182
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 31 og 192
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 50
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 66, 67 og 194
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 60
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 117 og 194
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 128, 134 og 137
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63 og 114
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 185
 • Kunst, 1978, nr. 2, s. 33 (ill.)

Faktaboks

Lillebet Foss