I Alaska laget A. en illustrert beskrivelse av eskimoenes kunst og håndverk. Hun underviste også en gruppe eskimoer i tresnitt- og linoleumsteknikkene. A.s dekorativt forenklede tresnitt og linoleumstrykk, laveringer, tegninger og akrylmalerier, som kan bevege seg på grensen mellom figurasjon og abstraksjon, røper påvirkning fra eskimoenes kunst og håndverk. I enda høyere grad gjelder dette hennes tepper av skinn og de fåtallige skulpturer hun har laget. I sine tresnitt lar A. på en stadig mer overbevisende måte treets struktur spille med i den dekorative helhet. A.s utstilling i Kunstnerforbundet, Oslo 1979 gjorde et sterkt inntrykk og vitnet om hennes utvikling i retning av en mer ekspressiv uttrykksform. Tresnitt som Ond drøm I og II og Trusler i natten, alle 1979, hadde en dyster og uhyggesvanger karakter, med hentydninger til den lidelse, angst og brutalitet som preger vår verden.