Helt fra barnsben av ønsket S. å vie sitt liv til malerkunsten. I 1886 kom hun inn ved Den kgl. Tegneskole, men av økonomiske årsaker valgte hun å bryte over tvert og utdanne seg innenfor kunsthåndverk. Ved hjelp av enkedronning Josephines legat drog hun til Dresden i 1887, der hun studerte et par år. Etter hjemkomsten underviste S. en tid i Kristiania. I 1893 drog hun til København, der hun gjenopptok sine kunststudier. S. kom inn ved Marie Luplau og Emilie Mundt's tegneskole. Allerede samme år debuterte hun på Charlottenborg hvor hun senere deltok flere ganger. S. må i utgangspunktet regnes som naturalist, men med en noe forenklet naturalisme i siste halvdel av sin produksjon. Motivkretsen omfatter blomsterbilder, landskaper og portretter, f.eks. Portræt af Operasanger Vilhelm Herold, Bornholms Museum, som sammen med Kone med hvit halsduk (Drammen Kunstforenings Faste Galleri, ca. 1893–94) må anses som hennes hovedverk. Fra 1916 og til sin død var S. bosatt i Danmark.