Faktaboks

Olga Seeberg
Seeberg, Olga Elisabeth
Født
1. august 1859, Drammen
Død
16. februar 1943, Klampenborg, København

Helt fra barnsben av ønsket S. å vie sitt liv til malerkunsten. I 1886 kom hun inn ved Den kgl. Tegneskole, men av økonomiske årsaker valgte hun å bryte over tvert og utdanne seg innenfor kunsthåndverk. Ved hjelp av enkedronning Josephines legat drog hun til Dresden i 1887, der hun studerte et par år. Etter hjemkomsten underviste S. en tid i Kristiania. I 1893 drog hun til København, der hun gjenopptok sine kunststudier. S. kom inn ved Marie Luplau og Emilie Mundt's tegneskole. Allerede samme år debuterte hun på Charlottenborg hvor hun senere deltok flere ganger. S. må i utgangspunktet regnes som naturalist, men med en noe forenklet naturalisme i siste halvdel av sin produksjon. Motivkretsen omfatter blomsterbilder, landskaper og portretter, f.eks. Portræt af Operasanger Vilhelm Herold, Bornholms Museum, som sammen med Kone med hvit halsduk (Drammen Kunstforenings Faste Galleri, ca. 1893–94) må anses som hennes hovedverk. Fra 1916 og til sin død var S. bosatt i Danmark.

Familierelasjoner

Datter av

 • Carlowna Christensen
 • Jonas Schriver Seeberg, kjøpmann

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1886–87
 • Marie Luplau og Emilie Mundt's tegneskole, København antagelig 1893
 • Akademiets kunstskole for kvinder, København under Viggo Johansen 1894–96
 • elev av Georg Achen, København i 1890-årene

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Enkedronning Josephines legat 1887
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1897
 • Studieopphold i Dresden antagelig 1887–88
 • København 1893–1904
 • studiereiser til Frankrike og Italia
 • bosatt i Danmark fra 1916

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Drammen Kunstforenings Faste Galleri
 • Bornholms museum, Rønne

Utstillinger

Separatutstillinger

 • I Kristiania, flere ganger
 • Drammens Kunstforening, 1909
 • Drammens Kunstforening, 1916
 • Drammens Kunstforening, 1948

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1908
 • Høstutstillingen, 1910-1915
 • Høstutstillingen, 1920
 • Høstutstillingen, 1922
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1893
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1897-1901
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1911
 • Bornholms museum, Rønne, 1901
 • Drammen bys 100 års jub.utst., Drammens Kunstforening, 1911
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • 18. Nov. Udst., København, 1924
 • Drammensmalere 1690–1952, Drammens Kunstforening, 1952
 • Drammensmalere fra naturalismen til nyromantikken, Drammens Kunstforening, 1967

Ikke Angitt

 • Norska konstnärers arbeten, Stockholm, 1904

Litteratur

 • Aftenposten, 28.02.1904
 • Aftenposten, 25.10.1908
 • Verdens Gang, 19.05.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.05.1914
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 16.10.1914
 • Dagbladet, 19.10.1914
 • Aftenposten, 28.10.1914
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 09.04.1948
 • Weilbach, København, 1952, bd. 3, s. 190
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1958, bd. 4, s. 250
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstofening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 150
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)

Faktaboks

Olga Seeberg