Faktaboks

Frithjof Platou
Platou, Frithjof Stoud
Født
21. august 1903, Hamar
Død
12. august 1980, Oslo

Philips-bygget. Ukjent. 1958. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Forretningsgård med kino. Olav Johan Stoud Platou. 1942. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Etter endt utdannelse var P. i 1926–29 ansatt som assistent hos arkitekt Lars Backer i Oslo. Deretter reiste han til Tyskland og arbeidet et år hos Erich Mendelsohn. Ved Lars Backers død i 1930 vendte P. tilbake og fullførte Backers oppdrag med Horn-gården, Oslo. P.s arbeider i de påfølgende årene er preget av impulsene fra de to betydelige arkitektene han arbeidet hos. P. opprettet eget firma i Oslo i 1930, og første selvstendig utførte oppdrag ble Tollbugata 22. Deretter fulgte Schulz-gården, også i Oslo, P.s mest personlig formede og kanskje beste arkitektoniske arbeide, preget av funksjonalismens ånd. Blant de tidlige arbeidene hører også boligblokker, Kirkeveien 112 og 114, en del av den karakteristiske lamellbebyggelsen ved Marienlyst. Etter en forholdsvis beskjeden virksomhet gjennom en 10 års periode, kom firmaet til å vokse sterkt og har etter krigen vært landets største arkitektkontor, fra 1971 som aksjeselskapet F.S. Platou A/S. Oppdragene har i hovedsak vært kontor- og forretningsbygg, preget av rasjonalitet. I de senere år har imidlertid firmaet vist evne til arkitektonisk fornyelse, blant annet gjennom å knytte til seg dyktige designere. Gjennom mange år har firmaet utført store oppdrag i utlandet, i Etiopia, Nigeria, Algerie, Zambia, Iran og i den senere tid i Saudi-Arabia. P. var medstifter av Norconsult i 1956. Firmaet F. S. Platou har gjennom sin mangfoldige virksomhet en betydelig produksjon, som i arkitektonisk og kunstnerisk sammenheng bare delvis kan tillegges P. selv. I det følgende er derfor bare tatt med et utvalg av arbeider fra den tid P. selv var aktiv i firmaets daglige virke. P. var en administrativ og økonomisk kapasitet, og har hatt en rekke tillitsverv bl.a. i Arkitektforbundet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gabriel Andreas Stoud Platou (1858 - 1911)
 • Ingeborg Sophie Falck (1864 - 1956)

Gift med

 • 1931-1956 med Aagot Jeanette Robsahm (1907 - 1956)

Utdannelse

 • Examen artium, Hamar 1921
 • murerlærling 1921
 • studier, arkitektavdelingen, ETH, Zürich 1922–26
 • økonomistudier, Zürich 1924, London 1925

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Glosimodts legat 1934

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1931
 • en rekke tillitsverv Norske Arkitekters Landsforbund og Oslo Arkitektforening
 • Styreformann Norconsult 1963–68

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Tollbugata 22 (1931)
 • Schulz-gården, Lille Grensen 5 (1932)
 • Øvre Slottsgt. 17 (1932) etter forprosjekt av Lars Backer
 • Bolig for Magdalon Mowinckel, Huk Aveny 11 (1932)
 • Ombygging Grand Café etter innbudt konkurranse og Grand Hotel (1932)
 • Leiegård, Bygdøy allé 35 (1935)
 • Leiegårder, Kirkevn. 112 og 114 (1936)
 • Oslo trygdekasse, Tordenskjolds gt. 12 (1937)
 • Garasje og bensinstasjon, Akersgata 2 (1939)
 • Kontor- og forretningsbygg, Henrik Ibsens gt. 5 (1939)
 • Ifjord turiststasjon, Lebesby (1939)
 • Statens gjestestuer, Finnmark (1945)
 • Stefanhotellet, Rosenkrantz gt. 1 (1953)
 • Alta gjestgiveri, Alta (1953)
 • Alexandra Hotell, Storgata 1–7, Molde (1953)
 • Kon-Tiki museet (1957)
 • Leiegårder Årdal og Sunndal Verk, Sunndalsøra (1957)
 • SAS-bygget, Ruseløkkvn. 6 (1958)
 • Kontorbygg Norsk Philips, Sørkedalsvn. 6 (1958)
 • Kommunenes hus, Haakon VIIs gt. 9 (1958)
 • Rikstrygdeverket, administrasjonsbygg, Munkedamsvn. 60 (1960)
 • Drammen tinghus, Erik Børresens gt. 20, Drammen (1962)
 • Mustad industrier, Mustads vei 1, Lysaker (1963)
 • Fylkeshuset, Prinsens gt. 100, Bodø (1965)
 • Kontor- og forretningsbygg, Henrik Ibsens gt. 9 (1968)
 • Brage-Fram-bygget, Ruseløkkvn. 17–19 (1968)
 • Norske Folk-bygget, Ruseløkkvn. 27 (1968)
 • Hovedkontor Christiania Bank og Kreditkasse, Stortorget 7 (1970)
 • NAF-bygget, Storgata 2–4-6 (1970)
 • Idun-bygget, Dronning Mauds gt. 1–3 (1971)
 • Gardeleiren, Sørkedalsvn., Huseby (1972-)
 • Sparebankforeningen, Universitetsgata 8 (1975)
 • Om- og tilbygg, Christiania Glasmagasin, Stortorget 10 (1972) sammen med Jan Digerud og Jon Lundberg
 • Skipsinteriører: Innredning passasjerskipene Sagafjord (1969)
 • Og Vistafjord (1973)

Eget forfatterskap

 • To av arkitekt Lars Backers siste arbeider, Byggekunst, 1930, s. 140–42 (ill.)
 • Hoteller og restauranter, Byggekunst, 1931, s. 119–24 (ill.)
 • Administrasjon, Byggekunst, 1933
 • Skal stipendier deles? Byggekunst, 1934, tillegg s. 43–44
 • Hotellbyggingens problem, Byggekunst, 1937, s. 126–30
 • Erich Mendelsohn død, Arkitektnytt, 1953, s. 149 (ill.)
 • Byggebeskrivelsen til Bellahøj, Arkitektnytt, 1953, s. 185
 • Kontorbygg, Byggekunst, 1958, s. 169–70
 • Akkvisisjon og reklame, Arkitektnytt, 1967, s. 130–31
 • Reklame, Arkitektnytt, 1969, s. 6–7
 • Tanker og idéer om Sannergt. 14, Arkitektnytt, 1975, s. 167 (ill.)

Litteratur

 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–1945, Oslo, register s. 374
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1979
 • Studentene fra 1921, Bergen, 1949, s. 258
 • Stavanger Aftenblad, 19.08.1963
 • Morgenbladet, 20.08.1963
 • Dagbladet, 21.08.1963
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 15, spalte 661
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 267 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 446
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register s. 496
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 232
 • a + u, Architecture and Urbanism, Tokyo, 1983, nr. 5, s. 24–25 (ill.)
 • Arkitektnytt, 1980, s. 265, 270
 • L'architecture d'aujourd'hui, Boulogne, 1960, nr. 93, s. 72 (ill.)
 • L'architettura, Milano, 1982, nr. 10, s. 696–97 (ill.)
 • Byggekunst, 1930, s. 199–207, 216 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 111, 257 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 133, 146–49, 166–67 (ill.)
 • Byggekunst, 1933, s. 30–33, 50–51, 138, 148–49 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 129, 189–90 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 252–53 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 38–48 (ill.)
 • Byggekunst, 1939, s. 30–31, 166, 175 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 119–22, 127–28 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 78–81 (ill.)
 • Byggekunst, 1957, s. 54–55 (ill)
 • Byggekunst, 1958, s. 15, 29–39, 171–75 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 75 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, s. 51 (ill.)
 • Byggekunst, 1961, s. 1 - 13 (ill.)
 • Byggekunst, 1964, s. 103–07 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 180, 199, 213 (ill.)
 • Byggekunst, 1969, s. 116–18 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 12–16, 136–40 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 52–53 (ill.)
 • Byggekunst, 1979, s. 249 (ill.)
 • Byggekunst, 1980, s. 377–79 (ill.)
 • Byggekunst, 1981, s. 396–401 (ill.)
 • Byggekunst, 1982, s. 277, 330–31 (ill.)
 • Byggekunst, 1983, s. 80–85, 388–92 (ill.)
 • Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 1978, s. 1277–78 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra John S. Platou, Norsk Arkitekturmuseum Oslo, 1984