K. arbeidet hos arkitekt John Alder i London 1883 - 87 hvor han etter tre år ble byggeleder for The Punshen Memoreal Church i Bornmouth, en kirke i huggen stein hvor han også tegnet detaljene. K. arbeidet med vedlikeholdsoppgaver hos stadskonduktøren i Kristiania 1888 - 1901 og 1904 - 18. I perioden 1901 - 04 var han ansatt ved skolebygningskontoret samme sted Hos stadskonduktøren hadde K. arkitekt Holm Munthe som sjef og deltok som 1. assistent i hans byggearbeider på Frognerseteren og Holmenkollen fra slutten av 1880-årene. Han gikk helt over i privat virksomhet 1918. Rett etter 1904 tegnet K. en villa for Sam Eyde på Voksenkollen, og han fikk deretter flere oppdrag for ham og hans selskap Norsk Hydro. Administrasjonsbygningen på Notodden (1906) viser med sitt dragestilinteriør påvirkning fra Holm Munthes nasjonale trearkitektur, mens eksteriøret er preget av nybarokk. En god representant fra elektrisitetens barndom i Norge er Svelgfoss kraftstasjon hvor naturkreftene ble "temmet" i et borgaktig byggverk, dengang Europas største vannkraftverk.