M. arbeidet i noen år ved forskjellige arkitektkontor i Tyskland og i Bergen. I 1910 opprettet han egen arkitektpraksis i Bergen. En av de første større oppgaver han fikk var Nygårds Handelsforenings bygg. Første etasje og enkelte detaljer er utført i huggen granitt, mens fasaden for øvrig har pussete murflater hvor bruk av forskjellige pussteknikker utgjør en vesentlig del av den dekorative virkning. Et par år senere tegnet M. nabobygningen Nygårds gt. 29, som har fått lignende fasadebehandling, men her er granitten erstattet med grovpusset murverk. Olav Kyrres gt. 36 (1916) har noe av det samme tunge, massive preg og dessuten detaljer som har sitt utgangspunkt i barokkbygninger. I 1920-årene oppførte M. flere hus i nyklassisisme, f.eks. Ole Bulls plass 7 og Torvalmenningen 13. Blant hans andre arbeider kan fremheves Bergens Motorbåtforenings klubbhus ved Store Lungegårdsvann som viderefører bergenske byggetradisjoner, og villa i Kalfarlien 3a fra 1911 som viser engelsk innflytelse.