Ø. var fra Hosanger i Osterøy. I enkelte kirkebyggingsaker oppgis han å være bosatt i Fana. I likhet med andre såkalte kirkebyggere har han trolig fått sin opplæring gjennom deltagelse i byggearbeider etter arkitekttegninger før han selv begynte å levere bygningstegninger. Han var bl.a. byggmester for Strandvik og Fusa kirker etter arkitekt F. H. Stockfleths tegninger (ferdig 1857 og 1861). I likhet med disse og de fleste av periodens øvrige trekirker på landsbygda i Hordaland er hans egne kirker preget av en blanding av sveitserstil og nygotikk og har en forholdsvis nøktern bruk av detaljer.

Utførte arbeider

 • Kirker: Utvidelse og ombygging, Hosanger, Osterøy (1865)
 • Meland (1866, nyinnredet 1955)
 • Seim, Meland (1878)
 • Mo, Modalen (1883)
 • Vike, Osterøy (1891)
 • Utvidelse og ombygging, Åsane, Bergen (1892)

Litteratur

 • Hjelmtveit, K., Seim kyrkja i gamal og ny tid, Bergen, 1928, s. 22-27 (ill.)
 • Litleskare, J., Aasane kyrkja, Bergen, 1931, s. 59-63 (ill.)
 • Hole, I., Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år 1750-1950, Bergen, 1950, s. 51-54, 65, 69, 72-75 (ill.)
 • Skaathun, O. B., Soga for Fusa, Hålandsdal og Strandvik, Bergen, 1961, bd. 1, s. 840
 • Litleskare, J., Meland kyrkje gjennom tidene, Bergen, 1966, s. 7, 80-81, 93-97 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 272
 • Farestvedt, O., Farestvedt, å., Kyrkje og kristenliv i Modalen og Eksingedalen, Bergen, 1983, s. 145-46, 189-90, 195 (ill.)