Ø. var fra Hosanger i Osterøy. I enkelte kirkebyggingsaker oppgis han å være bosatt i Fana. I likhet med andre såkalte kirkebyggere har han trolig fått sin opplæring gjennom deltagelse i byggearbeider etter arkitekttegninger før han selv begynte å levere bygningstegninger. Han var bl.a. byggmester for Strandvik og Fusa kirker etter arkitekt F. H. Stockfleths tegninger (ferdig 1857 og 1861). I likhet med disse og de fleste av periodens øvrige trekirker på landsbygda i Hordaland er hans egne kirker preget av en blanding av sveitserstil og nygotikk og har en forholdsvis nøktern bruk av detaljer.