Fra 16-årsalderen arbeidet R. i 7 år ved Vestlandske Stol- og Møbelfabrik i hjembygden inntil han begynte ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo, inspirert av broren Adolf. Etter diplomeksamen var han i tre år ansatt ved Rastad & Relling Tegnekontor A/S i Oslo før han i 1950 startet egen praksis på Møre. De første årene arbeidet R. som ren interiørarkitekt, bl.a. med innredning av skoler, hoteller og kirker. Blant de viktigste oppgavene kan nevnes restaurering av Skodje kirke i samarbeid med Riksantikvaren og innredning av Ålesund Bibliotek og Hotel Noreg samme sted Siden 1960 har R. helt viet seg til møbeltegning og har gjennom fruktbart samarbeid med industrien utviklet seg til å bli en av våre betydeligste møbelformgivere. Hans tidlige arbeider fra denne perioden, som stolen 60, er i pakt med det beste i samtidens Scandinavian Design. På denne tiden anvendte R. vesentlig teak og eik helved. Etter hvert ble han opptatt av lamineringsteknikkens muligheter. Metoden som i Finland og Sverige hadde røtter tilbake til 1930-årene, fikk først sitt gjennombrudd her i landet i midten av 60-årene. Med stolserien Siesta oppnådde R. internasjonalt ry. Serien representerte nytenkning både når det gjelder konstruksjon og form. Mest karakterfull er den enkle, høyryggede første utgaven i lys bøk og med trekk i seilduk eller naturfarget lær. R. har siden konsekvent arbeidet videre med stoler i laminert bøk, fremfor alt hvilestoler. I enkelte arbeider har han utnyttet stålets tilsvarende egenskaper. Trekkene er i enkle, robuste materialer. I rekken av modeller fra R. de senere år kan særlig fremheves Rest, Flex, Lido, Tema, Cox og Manta. De er alle originale i konstruksjon og har et fortettet formuttrykk av skulpturell karakter. De lette, spenstige og elegante stolene forener tekniske, funksjonelle og estetiske kvaliteter på et høyt nivå.