Faktaboks

Jon Friis Malterud
Født
5. mai 1930, Kristiansand

M. fant tidlig sitt formspråk i en tilstrebet forenklet naturalisme. Han malte interiører, gatescener, naturutsnitt, akvareller fra Italia og flere figurkomposisjoner fra teatermiljø. Hans motiver fra Nationaltheatret viste innflytelse fra studier av Edgar Degas og ungdomsarbeider av Picasso. Bildene preges av en dempet, tilbakeholden koloritt. I akvarellene med landskaps- og bymotiver fra Firenze-distriktet virket koloritten friskere og mer spontan med større bruk av lokalfarger. Den nitide redegjørelse for detaljer viste M.s tegneferdighet, men kunne virke litt akademisk. Fra 1960-årene har M. valgt de fleste av sine motiver fra norsk natur, særlig høst, vår og vinter i Oslomarka og langs Oslofjorden. Hans landskapsmalerier har ro og tyngde, men kan virke spenningsløse. Han har beholdt interessen for teatermiljøet og maler dansere, klovner og artister. M. har gjennomgående holdt fast ved sitt koloristiske skjema av jordfarger som oker, umbra og dypblått, og hans samlede produksjon er derfor noe enstonig.

M. var også en dyktig grafiker, men har ikke arbeidet med grafikk siden 1963.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Alf Malterud
 • Kari Friis

Gift med

 • Eli Fredriksen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1948–52
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Per Krohg

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1954
 • Reusch' legat 1955
 • 3%-fondets stipend 1957
 • Th. Fearnleys Minnestipend II 1959
 • Studieopphold i Italia bl.a. 1956, -58

Stillinger, medlemskap og verv

 • Overlærer i frihåndstegning Statens Håndverks- og Kunstindustriskole fra 1972
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1979–81
 • Medlem Tegnerforbundet, styremedlem 1977–81
 • medlem Landsforeningen Norske Malere
 • Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Veggmaleri, Universitetets psykiatriske klinikk, Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Riksgalleriet
 • Norges Bank
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Kristiansund Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1955

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1953-1961
 • Høstutstillingen, 1964-1965
 • Høstutstillingen, 1968-1978
 • Høstutstillingen, 1980-1981
 • Sørlandsutstillingen, 1970
 • Østlandsutstillingen, 1981
 • Nordisk Grafikkunion, København, 1956
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, Frankrike, 1956
 • Norveska Grafika, Ljubljana, 1956
 • Contemporary Prints from Norway, Oregon, 1958-1959
 • Gyngehesten, Bergens Kunstforening, 1961
 • Tegnerforbundet vårutstilling, Oslo Kunstforening, 1977
 • Gall. Landsforeningen Norske Malere, Oslo, 1981

Separatutstillinger

 • Gall. Per, Oslo, 1957
 • Gall. Per, Oslo, 1959
 • Gall. Per, Oslo, 1963
 • Gall. Per, Oslo, 1968
 • Gall. Per, Oslo, 1969
 • Gall. 27, Oslo, 1963
 • Holst Halvorsens Kunsthandel, Oslo, 1963
 • Christianssands Kunstforening
 • Kristiansund Kunstforening
 • Skiens Kunstforening, 1968
 • Drammens Kunstforening, 1969
 • Gall. 12 B, Fredrikstad
 • Bergens Kunstforening, 1969
 • Ski Kunstforening
 • Vestfoldbanken, Tønsberg, 1979

Litteratur

 • Aftenposten, 19.01.1957, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 21.01.1957
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 23.01.1957
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 23.01.1957
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 24.01.1957
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 24.01.1957
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 28.01.1957
 • Arbeiderbladet, 29.01.1957
 • Morgenposten, 05.02.1959, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 07.02.1959
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 10.02.1959
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 10.02.1959
 • Revold, R., i Aftenposten, 12.02.1959
 • Refsum, T., i Vårt Land, 16.02.1959
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 23.02.1959
 • Aftenposten, 24.02.1959
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 26.02.1959
 • Arbeiderbladet, 02.03.1959
 • Dagbladet, 30.08.1963, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 05.09.1963
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 05.09.1963
 • Dagbladet, 06.09.1963
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 14.09.1963
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 30.10.1963
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 30.10.1963
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 115
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 20.01.1968
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 24.01.1968
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 26.01.1968
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 05.02.1968
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 182
 • Bergens Tidende, 30.04.1969
 • Dagen, 30.04.1969
 • Morgenavisen, 02.05.1969
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 03.05.1969, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 25.11.1969
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 26.11.1969
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 27.11.1969
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 27.11.1969
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 01.12.1969
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 05.12.1969
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 223
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 122
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 173
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 186
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 71

Faktaboks

Jon Friis Malterud