D.s landskap- og figurmalerier knytter an til en ekspresjonistisk fransk tradisjon. D. har vært en hyppig utstiller, og debuterte på UKS Vårutstilling i 1969. Han har skrevet en rekke artikler om kunst og kunstnere i UKS-informasjon.