H. arbeidet tidligere mest med keramikk, glass og porselen, men har i de siste årene konsentrert seg om trerelieffet som kunstnerisk uttrykksform. På dette området har han skapt sin egen stil, basert på gammel tradisjon. H. har videre virket som dekoratør innen teater og reklame, samt utført en rekke dekorasjonsoppgaver i offentlige bygninger og ombord på større skip.