Faktaboks

Hjalmar Haalke
Haalke, Hjalmar Kristian
Født
12. april 1894, Trondheim
Død
1. desember 1964, Oslo

H. vokste opp i Trondheim, men også lange perioder i Vadsø når faren seilte på Nord-Norge. Fra 10–11-årsalderen bodde han fast i Trondheim. Han tok sterke inntrykk av de norske malere i Det Faste Galleri, Edvard Munch, Einar Øfsti og fremfor alt A.C. Svarstad. Våren 1914 så han i Trondheim også utstillingen Der blaue Reiter, og han bestemte seg til å bli maler. Etter to år på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, der Eivind Nielsen styrket hans sans for klar og fast form, debuterte han 1919 på Høstutstillingen med Sneløsning. Dette bildet er preget av den strenge komposisjon og fordeling av billedelementene som siden ble karakteristisk for hans kunst. Av hans mange lærere i 1920-årenes Paris - Araujo, Krohg, Bissière, Waroquier, Dufresne - betydde Araujo mest med sin strenge konstruktive komposisjonskunst. Et Guttehode fra 1923 bærer i sin klare stereometriske form og asketiske fargeholdning et sterkt preg av denne strenge skole, likeledes hans første portrett av hustruen Magnhild (1927, Aschehougs forlag). Ellers malte han dempet gråstemte landskaper, ofte med motiv fra Sør-Odal (Høstlandskap 1928, Trøndelag Kunstgalleri) og flere interiører (Nature morte, ca. 1929) og i en rikere fargeskala noen stramt komponerte aktbilder (Edvarda, 1933). I 1928 slo han seg ned på Kampen i Oslo og malte i årene fremover en del bybilder, ofte vinterstemninger med husenes kubiske blokker mot snøen. Koloritten blir nå etter hvert rikere og mer klangfull. Møtet med Gudbrandsdalen og fjelltraktene nordenfor ble især viktig for ham, med karakterfulle bilder som Sjodalsvatnet (1936, Nasjonalgalleriet, Oslo), Kveld ved Driva (1937, Det norske generalkonsulat, Stockholm) Landskap ved Vågåvatnet (1950 Moderna Museum Stockholm), Fra Vågå (1954, Nasjonalgalleriet) og Gamle hus, Vågå (1958, Lillehammer Bys malerisamling). Etter 1938 blir også Italia-motivene tallrike. Særlig på Sicilia fant han motiver til noen av sine beste bilder (Scirocco, kveld på Sicilia 1952, Lillehammer Bys malerisamling). Han malte også i Amalfi og S. Gimignano, og flere ganger besøkte han Provence (Val Fleury, 1950). Fra 1956 bodde han på Lillehammer og skildret naturen der i en rekke finstemte bilder, deriblant to vinterbilder i Lillehammer Bys malerisamling (1957 og 1962). Blant hans portretter kan nevnes de fire av Magnhild (1927, 1940, 1946 og 1948, det siste i Trøndelag Kunstgalleri), dessuten et av Barbra Ring (1949).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Therese Kristine Torsnes (1872 - 1936)
 • Hartwig Julius Hansen, restauratør (1864 - 1938)

Gift med

 • 1922 med Magnhild Kvaale, forfatter

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Eivind Nielsen 1915–17
 • I Paris elev av Pedro Araujo 1921–22, av Roger Bissière og Per Krohg 1926–27, Henry de Waroquier høsten 1930 og Charles Dufresne vinteren 1930–31

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Henrichsens legat 1937
 • Houens legat
 • Ib Schlytters legat
 • Opphold Paris 1921–22
 • Berlin våren 1922
 • Paris 1926–27 og 1930-31
 • La Gaude ved Nice vinteren 1931–32
 • Paris vinteren 1934-35
 • Paris og Italia (Roma, Firenze, S. Gimignano) 1938–39
 • Frankrike 1947
 • Paris og Italia (Amalfi) 1949
 • Provence (Cagnes) våren og høsten 1950
 • Italia (Agrigento, Amalfi, S. Gimignano) 1952 og 1959
 • Roma og Paris 1953–54
 • Reiser til Sverige (Stockholm 1954), Danmark, Nederland, Tyskland og Østerrike
 • Flere studiereiser i Norge: Vikna 1932, 1936 og 1940–45
 • Heidal 1934
 • Jotunheimen og Sjodalen 1936
 • Lofoten, Trondheim, Dovre og Drivdalen 1937
 • Sørlandet 1946 og 1948
 • Vågå flere ganger hver sommer 1958–63

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, varamann 1934–39, 1949–51, styremedlem 1940-42, 1945–48
 • medlem av Den faste Jury 1945–46 og 1949-51

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 6 felter i Norsk Arbeidslederforbunds festsal, Oslo (1937–38, senere demontert)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Christianssands Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Moss Kunstgalleri
 • Moderna Museum Stockholm
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Kunstforeningene i Ålesund, Namsos, Sarpsborg og Fredrikstad

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1919
 • Høstutstillingen, Oslo, 1925
 • Høstutstillingen, Oslo, 1928-1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1961
 • Høstutstillingen, Oslo, 1963-1964
 • Høstutstillingen, Trondheim Kunstforening, 1913
 • Høstutstillingen, Trondheim Kunstforening, 1914
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1927
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Verdensutst., Paris, 1937
 • Retr. utst., Nasjonalgalleriet, Oslo, 1940
 • Extrøndere, Trondheim Kunstforening, 1945
 • Nordisk utst., Stockholm, 1946-1947
 • Norsk utst., København, 1947
 • Utst. revy 1930–50, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Norsk nutidskonst, Göteborg, 1951

Separatutstillinger

 • Søndregt., Trondheim, 1914
 • Trondheim Kunstforening, 1917
 • Trondheim Kunstforening, 1919
 • Trondheim Kunstforening, 1922
 • Trondheim Kunstforening, 1926
 • Trondheim Kunstforening, 1929
 • Trondheim Kunstforening, 1932
 • Trondheim Kunstforening, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1938
 • Trondheim Kunstforening, 1940
 • Trondheim Kunstforening, 1948
 • Trondheim Kunstforening, 1954
 • Trondheim Kunstforening, 1966
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1934
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1938
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1954
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1966
 • Drammens Kunstforening, 1930
 • Fredrikstad kunstforening, 1945
 • Sarpsborg kunstforening, 1945
 • Gall. Per, 1946
 • Moss Kunstforening, 1946
 • Haugesund Kunstforening, 1947
 • Aalesunds Kunstforening, 1948
 • Steen & Strøm, Lillehammer, 1952
 • Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1954
 • Elverum Kunstforening, 1958
 • Lillehammer Bys malerisamling, 1961
 • Gall. Pettersson, Tønsberg, 1980

Portretter

 • Selvportrett (1931 og 1953)

Litteratur

 • Ødvin, M., Om norsk ungdom, Samleren, København, 1927, s. 104
 • Schiøll, Nic., Apropos Hjalmar Haalke, Under dusken, Trondheim, 1932
 • Holbø, H., Hjalmar Haalke, Kunst og Kultur, 1934, s. 143-45 (ill.)
 • Oslo Illustrerte, 09.01.1937
 • Willoch, S., i Konstrevy, Stockholm, 1937, s. 208 (ill.)
 • Willoch, S., i Konstrevy, Stockholm, 1938, s. 74 (ill.)
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 182
 • Kavli, G., Hjalmar Haalke, Under Dusken, Trondheim, 1940
 • Østby, L., Mellomkrigstid, i E. Lexow: Norges kunst, Oslo, 1942, s. 366
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 75 (ill.)
 • Bonytt, 1947, s. 217
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 135 (ill.), 142
 • Østby, L., i Vår tids kunst og diktning i Skandinavia, Norge, Oslo, 1948, s. 72, 145 (ill.)
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, s. 32, 45 (ill.), 253
 • Gran, H., Byen vår i kunsten, Kunst og Kultur, 1950, s. 101 (ill.), 104, 106
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 197–98, 205 (ill.)
 • Østby, L., Hjalmar Haalke, Oslo, 1954, (ill.)
 • Østby, L., i katalog Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1954, (ill.)
 • Kunsten idag, 1955, hefte 31 s. 49 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 107, 115 (ill.)
 • Østby, L., i Gyldendals leksikon over moderne nordisk kunst, Oslo, 1958, s. 103 (ill.)
 • Lexikon för konst, Stockholm, 1958, bd. 2, s. 481
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Østby, L., i katalog Kunstnernes Hus, Oslo og Trondheim Kunstforening, 1964, (ill.)
 • Askeland, J., Freskoepoken, Studier i profant norsk monumentalmaleri 1918–1950, Oslo, 1965, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 92, 209–10
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register
 • Gudbrandsdalen. Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 376
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 25
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 208
 • Haalke, M., Mot nytt liv, Oslo, 1978, s. 45, 47, 49, 52-66, 71-73, 75-93, 103-06, 108-12, 117-18, 120 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6 s. 150
 • Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 192, 198, 206
 • Askeland, J., Norsk malerkunst, Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 208
 • Willoch, S., i Aftenposten, 09.02.1938, Aviser(aften)
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 14.02.1938
 • Aulie, R., i Arbeiderbladet, 16.02.1938
 • Nielssen, F., i T.Tegn, 22.02.1938
 • Sarpen, 17.11.1945
 • Dal, A., i Sarpsborg Arbeiderbladet, 17.11.1945
 • Dagbladet, 14.10.1946, (ill.)
 • Nie Issen, F., i Dagbladet, 18.10.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 22.10.1946
 • Revold, R., i Morgenbladet, 23.10.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 24.10.1946
 • Finne, H., i Friheten, 31.10.1946
 • Moss Avis, 21.11.1946
 • Haugesunds Avis, 29.03.1947
 • Haugesund Dagbladet, 29.03.1947
 • Andersson, P., i Dagsavisa, 20.03.1948
 • Sandal, T., i Nidaros, 22.03.1948
 • Peson, J., i Sunnmøre Arbeideravis, 23.02.1948
 • Johansen, K. M., i Gudbrandsdølen, 22.10.1952
 • Næs, O., i Dagningen, 23.10.1952
 • Dagbladet, 01.03.1954, (ill.)
 • Dagbladet, 10.04.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 12.04.1954
 • Aftenposten, 23.04.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 29.04.1954
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 03.05.1954
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 04.05.1954
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 05.05.1954
 • Refsum, T., i Vårt Land, 10.05.1954
 • Arbeider-Avisa, 27.10.1954
 • Hamar Stiftstidende, 17.02.1958
 • Larsen, H., i Dagningen, 06.11.1961
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 10.04.1964, (ill.)
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 11.04.1964, (portr. foto)
 • Aftenposten, 02.12.1964
 • Aftenposten, 03.12.1964
 • Dagbladet, 15.04.1966, (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 19.04.1966, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 25.04.1966
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 28.04.1966
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 28.04.1966
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 28.04.1966
 • Moen, U., i Adresseavisen, 21.05.1966, (ill.)
 • Steen, A., i Adresseavisen, 31.05.1966, (ill.)
 • Bjerke, ø. Storm, i Vestfold Arbeiderbladet, 03.10.1980
 • Tønsbergs Blad, 07.10.1980
 • Gjengangeren, 13.10.1980, (ill.)
 • Morgenbladet, 15.10.1980, (ill.)