Faktaboks

Ivar David-Andersen
Født
11. august 1903, Vestre Aker
Død
30. april 1998

D.s mest produktive periode som designer var årene rundt 1930. Da leverte han utkast til David-Andersens produksjon sammen med firmaets tre faste designere Guttorm Gagnes, Harry Sørby og Th. Lie-Jørgensen. D.s arbeider faller stilistisk inn i overgangsperioden mellom tjueårenes klassisisme og funksjonalismen. Som elev av Jakob Prytz er han tydelig inspirert av dennes undervisning, men på samme tid kan man spore en viss opposisjon. Hans arbeider er strengt komponert med utgangspunkt i rene geometriske former. I emaljearbeidene bruker han sterke, rene farger.

I 1930-årene viet D. seg til mer administrativt arbeid i firmaet og til organisasjonsarbeid. Spesielt opptatt har han vært av rasjonalisering innen gullsmedfaget. Som daglig leder av firmaet David-Andersen fra 1952 har han med sine estetiske og håndverksmessige vurderinger, satt sitt preg på produksjonen. Enkelte arbeider har han også tegnet i denne perioden.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1928 med Bergljot Haldor-Larsen

Utdannelse

 • Læretid på David-Andersens verksted 1922-26
 • SHKS under Jacob Prytz 1922–27
 • studerte tegning og modellering vintrene 1927 og -28 i Paris, bl.a. hos billedhugger Ossip Zadkine
 • svenneprøve som sølvarbeider 1926
 • håndverksbrev som gullsmed 1935

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Paris vintrene 1927 og -28
 • senere studiereiser til Tyskland
 • England
 • Frankrike
 • USA

Stillinger, medlemskap og verv

 • Leder av David-Andersens verksted 1929–45, opptatt som kompanjong i firmaet 1.1.1946, daglig leder av firmaet 1952–72
 • deltok i stiftelsen av Polyteknisk Forenings rasjonaliseringsgruppe, nestformann 1946–60
 • nestformann i Norges Gullsmedforbund 1947–52
 • formann Gullsmedfagets Rasjonaliseringsselskap GULLRA 1959–65
 • formann Gull- og Sølvvareleverandørene 1958–63 og 1965–67
 • formann Oslo Håndverks- og Industriforenings utstillingsutvalg 1945–51, samtidig medlem av foreningens hovedstyre
 • styremedlem SHKS fra 1959
 • styremedlem Kunstindustrimuseet i Oslo 1949–76
 • medlem av forstanderskapet i Håndverkernes Sparebank fra 1949
 • styremedlem i Den Norske Husflidsforening 1955-59
 • medlem Norges Industriforbunds hovedstyre 1964–68
 • medlem Rådet i Norsk Designsentrum 1965–72

Priser, premier og utmerkelser

 • Polyteknisk Forenings sølvmedalje for besvarelse av prisoppgaven Hvordan bør jeg rasjonalisere? 1945, (skrevet under krigsfangenskap 1943–45)
 • Krigsdeltagermedaljen; Norges Gullsmedforbunds hederstegn 1972
 • R1. St. Olavs Orden
 • æresmedlem av Norges Gullsmedforbund 1976

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kunstindustrimuseet i Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Bergensutstillingen, 1928
 • Norsk Gullsmedkunst, 1929
 • Nationalmuseum Stockholm, 1929
 • David-Andersen - 100 år i norsk gullsmedkunst, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1976
 • Oslo-sølv i 400 år, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1979

Eget forfatterskap

 • Hvordan bør jeg rasjonalisere?, Oslo, 1947
 • Litt varekunnskap for butikkpersonalet i gullsmedfaget, Oslo, 1965

Litteratur

 • David-Andersen 1876–1951, Oslo, 1951, s. 27, 152–54, fig. 34, 38, 39, 41
 • Polak, A., Gullsmedkunsten i Norge før og nå, Oslo, 1970, reg.
 • Opstad, J.L., David-Andersen - 100 år i norsk gullsmedkunst, Oslo, 1976, reg.
 • Opstad, J.L., Oslo-sølv erobrer Bergen, Oslo-sølv i 400 år, Oslo, 1979
 • Bonytt, 1943, s. 138, 140, 141
 • Bonytt, 1948, nr. 7–8 s. V
 • Bonytt, 1949, nr. 9 s. X
 • Bonytt, 1950, s. 192
 • Gullsmedkunst, 1953, s. 91
 • Gullsmedkunst, 1960, s. 82
 • Gullsmedkunst, 1963, s. 111
 • Gullsmedkunst, 1969, s. 70–73
 • Gullsmedkunst, 1973, s. 155, 188
 • Gullsmedkunst, 1978, s. 126–7

Faktaboks

Ivar David-Andersen