H. drev først sitt eget verksted i Frysja senter, Oslo. Senere flyttet hun til Moss. Den første tiden arbeidet H. i et enkelt formspråk der skulptural formbehandling var et fremtredende trekk i smykkene. Fra slutten av 1970-årene har hun blitt mer fabulerende. Inspirasjon fra primitive kulturer kan spores i flere av arbeidene fra denne siste tiden. Hun kombinerer flere metaller i ett og samme smykke.