Liv og virksomhet

I årene 1909–1913 var J. virksom på Hamar som arkitekt og byggmester. I 1910 flyttet han til Lillehammer, hvor han virket resten av sitt liv. Bygningene som J. har oppført på Lillehammer har han antagelig bare vært byggmester for.

Utdannelse

Studier i bygningsfag, Dortmund.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Lillehammer bystyre 1917–1937, formannskapet, varaordfører og ordfører 1919 og 1932–37; æresmedlem Lillehammer Håndverksforening.

Utførte arbeider

  • Alle på Hamar
  • Villa, Heidmanns gt. 71 (1909)
  • Barnehjemmet, Folkestadgt. 34 (1910)
  • Villa, Folkestadgt. 75 (1912)
  • Jacobine Erichsens Minde, Furnesv. 17 (1913)

Litteratur

  • Hamars historie, Hamar, 1949, s. 592–94 (ill.)
  • Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1911, s. 210
  • Aftenposten, 20.05.1963
  • Gudbrandsdølen, 20.05.1963