I årene 1909–1913 var J. virksom på Hamar som arkitekt og byggmester. I 1910 flyttet han til Lillehammer, hvor han virket resten av sitt liv. Bygningene som J. har oppført på Lillehammer har han antagelig bare vært byggmester for.