Faktaboks

Arne Jensen
Født
1884, antagelig på Hamar
Død
20. mai 1963, Lillehammer

I årene 1909–1913 var J. virksom på Hamar som arkitekt og byggmester. I 1910 flyttet han til Lillehammer, hvor han virket resten av sitt liv. Bygningene som J. har oppført på Lillehammer har han antagelig bare vært byggmester for.

Utdannelse

 • Studier i bygningsfag, Dortmund

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Lillehammer bystyre 1917–1937, formannskapet, varaordfører og ordfører 1919 og 1932–37
 • æresmedlem Lillehammer Håndverksforening

Utførte arbeider

 • Alle på Hamar
 • Villa, Heidmanns gt. 71 (1909)
 • Barnehjemmet, Folkestadgt. 34 (1910)
 • Villa, Folkestadgt. 75 (1912)
 • Jacobine Erichsens Minde, Furnesv. 17 (1913)

Litteratur

 • Hamars historie, Hamar, 1949, s. 592–94 (ill.)
 • Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1911, s. 210
 • Aftenposten, 20.05.1963
 • Gudbrandsdølen, 20.05.1963

Faktaboks

Arne Jensen