B. maler landskap, som oftest fra Jæren, i en utpreget fargelyrisk, forenklet uttrykksform, med høy himmel og impresjonistisk beskrivelse av lysforhold og atmosfære.