L. var spelemann som faren. Han vokste opp på plassen Langerud, men slo seg ned, etter mye flytting, på plassen Fossjord i Morgedal. Han emigrerte til USA i 1887, der noen av barna allerede bodde. L. malte med robust og grov pensel og fargeholdningen er variert. Ofte brukte han en dyster blå og grønn tone slik en kiste på Tveito i Lårdal, merket "1863", viser. En kiste på Fylkesmuseet, Skien har lysere trekk, med en heller blek koloritt.