I årene 1968–75 drev H. eget verksted som sølvsmed på Hadeland, og siden 1976 har han hatt atelier på Nesodden. De siste årene har han utelukkende arbeidet som billedhugger og har benyttet de fleste materialer utenom stein.