Faktaboks

Elisabeth Sinding
Sinding, Elisabeth Augustine Charlotte
Født
16. mars 1846, Nes, Romerike
Død
24. november 1930, Oslo

Hester. Elisabeth Sinding. 1883. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

S. var kusine av Stephan, Otto, Johanne og Christian S. Hun ble interessert i å tegne og male dyr tidlig i 1860-årene, bl.a. etter inspirasjon fra stikk etter Rosa Bonheurs dyremalerier. Et møte med Siegwald Dahl førte til at S. ble elev av dyremaleren Adolf Friedrich i Dresden fra 1869. Under årene i München kom hun til å beherske München-skolens akademiske, grundige naturalisme og fortellende motiver. I 1870-årene malte hun små dyr, hunder, katter, kaniner og fugler i pussige, anekdotiske situasjoner, gjerne i forbindelse med måltider, f.eks. Gjæstebud i det fri (1874, Nationalmuseum, Stockholm), Vintergjæster (1875, antagelig replikk 1887 Trøndelag Kunstgalleri), Forstyrret Madro (1876) og Aabent Taffel (1879). Fra begynnelsen av 80-årene ble hester det dominerende tema i S.' bilder, og fra 1890 nærmest det eneste. Impulser fra tidens realisme og friluftsmaleri førte til en lysere palett og enklere komposisjoner samtidig som det litterære preget forsvant. S. hadde et klart blikk for hesters egenart. Oftest skildrer hun flere hester sammen, i hvile, på beite eller helst i arbeid. Hester som pløyer eller trekker snøplogen var kjære motiver. I flere somre malte hun på Jæren (faren var prest i Stavanger). Hun malte der bl.a. hester under tarekjøring, og valgte gjerne å male dem i vannkanten, nær vann eller i snø. Landskapet danner ellers bare nøytral bakgrunn for dyrene, eller understreker stemningen i bildene. S. har utført flere illustrasjonsoppdrag, bl.a. til Nordahl Rolfsens lesebøker. Hun var aktiv i Dyrebeskyttelsen.

Familierelasjoner

Datter av

 • Dorothea Magdalena Lammers
 • Otto Ludvig Sinding, sogneprest

Utdannelse

 • Elev av J. F. Eckersbergs malerskole, Christiania fra 1865
 • Christen Brun senere i 1860-årene
 • Adolf Friedrich, Dresden 1 år 1869–70
 • Otto Seitz, München 1871–72
 • senere Heinrich Zügel samme sted 1872/73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1873 og -74
 • Statens reisestipend 1895 og -96
 • Finnes legat 1889, 1920 og -21
 • Evenstads legat 1918
 • Gudes legat 1922–25, 1927–29
 • Bosatt i Dresden 1869–70
 • München 1870-ca. 1877
 • studieopphold i Nederland og Paris 1895 og -96

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Det Kgl. Slott, Oslo
 • Museum Tromp's Huys, Vlieland, Nederland

Illustrasjonsarbeider

 • N. Rolfsen: Læsebog for folkeskolen, Kristiania 1892–95
 • N. Rolfsen: Billedbog, Kristiania 1894
 • N Rolfsen (red.): Dyrebogen, Kristiania 1895
 • S. Gjems: Ruskomsnusk, Kristiania 1903

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1891-1892
 • Høstutstillingen, 1895
 • Høstutstillingen, 1898
 • Christiania Kunstforening, 1870-1899
 • Bergens Kunstforening, 1877-1901
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1881
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1901
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1902
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1904
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1906
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1908
 • Tourneutst., 1882
 • Bergensutst., 1898
 • Nordisk utst., Göteborg, 1881
 • Retr.utst., Christiania Kunstforening, 1904
 • Retr.utst., Christiania Kunstforening, 1911
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Kvinnen og kunsten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Kvinners bilder, Kunstnerforbundet, Oslo, 1982
 • Kvinners bilder, Riksgalleriet, 1982-1983

Separatutstillinger

 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1931

Ikke Angitt

 • Trondheim Kunstforening, 1877-1901

Litteratur

 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1876, nr. 282
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1877, nr. 178
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1882, nr. 230 II
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1884, nr. 171
 • Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger, 1885, nr. 117
 • Morgenbladet, 12.01.1881
 • Morgenbladet, 03.01.1886
 • Aftenposten, 01.10.1881
 • Rasch, Jonas, Aftenposten, 29.10.1881
 • Aftenposten, 01.10.1881
 • Rasch, Jonas, 12.12.1885
 • Rasch, Jonas, 04.09.1902
 • Aftenposten, 01.10.1881
 • Haug, K., Aftenposten, 19.03.1908
 • Haug, K., Aftenposten, 15.03.1916
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 42
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 309bd. 2, s. 321
 • Hvem er hvem?, (Kristiania, 1912-1924
 • With, N. (Red.), Illustreret biografisk leksikon, (Kristiania, 1920, s. 814
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1927, bd. 21, s. 440
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 431
 • Morgenbladet, 25.11.1930
 • Morgenbladet, 28.08.1931
 • Aftenposten, 30.11.1930
 • Østby, L., Fra naturalisme til nyromantikk, Oslo, 1934, s. 56
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 200, 211
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1937, bd. 31, s. 85
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1958, bd. 13, s. 363–64
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst, Oslo, 1951, bd. 1, s. 108–09 (ill.)
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 146
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 81
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1958, bd. 13, s. 363–64
 • Juhasz, L., Eckersbergs malerskole, Byminner, Oslo, 1966, nr. 3, s. 21
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 112
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 246
 • Wichstrøm, A., Kvinner ved staffeliet, Oslo, 1983, register (ill.)

Arkivalia

 • Stipendsøknad, Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • brevs. 701, Universitetsbiblioteket, Bergen
 • brevs. 234, Universitetsbiblioteket, Oslo