Hennes tidlige arbeider fra omkring århundreskiftet er holdt i tidens dype, kjølige toner, men under inntrykk av særlig Thv. Erichsen arbeidet hun seg snart opp i et impresjonistisk flyktig og skissemessig lysmaleri, som imidlertid ofte ble tynt og stoffløst. Foruten landskaper malte hun gjerne stilleben og blomsterbilder, deriblant noen av hennes koloristisk beste ting, samt enkelte portretter. Hun dekorerte Stein folkeskole (1935–38) og senere Mostu skole (sammen med Per Teigen) med blomstermotiver. Hun stod Ingeborg Refling Hagen meget nær og deltok ivrig i Ekebergkoloniens mange aktiviteter.