Faktaboks

Birgit Abrahamsen
Født
19. august 1879, Kristiania
Død
11. oktober 1961, Oslo

Hennes tidlige arbeider fra omkring århundreskiftet er holdt i tidens dype, kjølige toner, men under inntrykk av særlig Thv. Erichsen arbeidet hun seg snart opp i et impresjonistisk flyktig og skissemessig lysmaleri, som imidlertid ofte ble tynt og stoffløst. Foruten landskaper malte hun gjerne stilleben og blomsterbilder, deriblant noen av hennes koloristisk beste ting, samt enkelte portretter. Hun dekorerte Stein folkeskole (1935–38) og senere Mostu skole (sammen med Per Teigen) med blomstermotiver. Hun stod Ingeborg Refling Hagen meget nær og deltok ivrig i Ekebergkoloniens mange aktiviteter.

Utdannelse

 • Harriet Backers malerskole 1900

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hun søkte Statens arbeidstip. for en studiereise til Telemark 1916, men fikk avslag. Mulig at hun senere fikk andre stip. for hun reiste 1924-25 i Italia sammen med Ingeborg Refling Hagen (Genova, Napoli, Messina, Girgenti, Palermo, Firenze, Roma), og på ny 1926-27 til Roma

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner i Stein folkeskole (1935–38) og senere i Mostu skole (sammen med Per Teigen)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1935
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1951

Portretter

 • Selvportrett (olje, gjengitt i Urd 26.2.1935)

Litteratur

 • Østby, L., Aftenposten, 09.01.1935
 • Dagbladet, 14.02.1951, (ill.)
 • Stenstadvold, H., Aftenposten, 21.02.1951
 • Johnsen, B. Moss, Morgenposten, 21.02.1951
 • Parmann, ø., Morgenbladet, 23.02.1951
 • Mæhle, O., Dagbladet, 26.02.1951
 • Michelet, J.F., Verdens Gang, 26.02.1951
 • Moen, A., Arbeiderbladet, 28.01.1951
 • Janson, G., Arbeiderbladet, 13.10.1961
 • Michaelsen, Aslaug Groven, En lysmaler, Korsvei, Oslo, 1970, s. 34–40 (oppr. i Morgenposten 18.8.1959), (essays)
 • Kunst og Kultur, register 1910-67, Oslo, 1971, s. 173
 • Hagen, I. Refling, De unge. Kampår, Oslo, 1979, s. 19–24, 28, 39–43, 48–50, 54–60, 62–83, 88–89, 100, 117