Faktaboks

Hans Haakø
Født
31. mai 1897, Håkøya utenfor Tromsø
Død
11. august 1984

H. gikk i lære hos et par malermestere i Tromsø og var 16 år første gang han drog til København. Fra tidlig i 1920-årene bosatte han seg i København, men tilbrakte nesten hver sommer i sitt hus på Håkøya. Ved siden av oljemalerier, malte H. i 1930-årene akvareller og, i 1960-årene, pasteller. Motivene er mest landskap, men i 20- og 30-årene laget han også portretter, stilleben og bymotiver. H.s landskapsbilder er gjerne storslåtte. De fleste er fra Tromsøtraktene, men også fra Frankrike og Bornholm. H.s malermåte er ekspressiv, med vekt på fargen og forenklede naturformer. Både norske og danske anmeldere fremhevet tidlig H.s likhet med Ludvig Karsten. Særlig i akvarellene oppnådde han ofte en virkningsfull koloritt, malt spontant og heftig som hos Karsten. I flere oljemalerier fra 1960-årene finner man den samme klare og raffinerte fargebruk som i de tidlige akvareller. Landskapskomposisjonene er gjerne bygd over et fast skjema, med markert for- og bakgrunn og en avdempet, roligere mellomgrunn. Vertikale billedelementer binder de tre planene sammen. På tross av de årlige opphold i Tromsø, har H. satt få spor etter seg i nord-norsk kunst. Hans arbeider er stort sett i privat eie i Skandinavia og Frankrike.

Familierelasjoner

Gift med

 • Ulla Frederikke Baden, maler

Bosatt (pr 1982-1986)

 • København

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København under Ejnar Nielsen tidlig i 1920-årene

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i København ca. 1913
 • bosatt i København fra tidlig i 1920-årene, med årlige opphold i Tromsø
 • Studiereiser til Paris ca. 1923, -30
 • reiser til Egypt, Ceylon, Nord-Afrika, Svalbard og Frankrike

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tromsø Kunstforening Faste Galleri
 • Rolf Stenersens Samlinger, Oslo

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kaffistova, Tromsø, 1922
 • København, 1923
 • Kunstboden, København, 1924
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926-1927
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930-1931
 • Winkel & Magnussen, København, 1926
 • Tromsø Kunstforening, 1927
 • Tromsø Kunstforening, 1934
 • Tromsø Kunstforening, 1939
 • Tromsø Kunstforening, 1954
 • Tromsø Kunstforening, 1958
 • Tromsø Kunstforening, 1978
 • Bernheim-Jeune, Paris, 1928
 • Kunsthallen, København, 1928
 • Grand Hotel, Tromsø, 1929
 • Bo, København, 1933
 • Østergade 35, København, 1935
 • Samleren, København, 1936
 • København, 1937
 • Alfred Andersen og Dam & Føness, København, 1938
 • Gummeson, Stockholm, 1938
 • Gummeson, Stockholm, 1940
 • Henning Larsen, København, 1941
 • Jørgen Haslund, København, 1943
 • Kunstudstillingen, København, 1946
 • Tromsø Arbeiderforening, Tromsø, 1947
 • Fiskernes Bank, Tromsø, 1963
 • Tromsø, 1918
 • Tromsø, 1946
 • Tromsø, 1948-1949

Kollektivutstillinger

 • Efteraarsudst., København, 1925
 • Efteraarsudst., København, 1928
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Charlottenborgutstillingen, 1940
 • Charlottenborgutstillingen, 1943
 • Charlottenborgutstillingen, 1945-1949
 • Charlottenborgutstillingen, 1967

Litteratur

 • Pontoppidan, K., i Politiken, 12.10.1924
 • Haug, K., i Aftenposten, 02.1926
 • Morgenbladet, 19.02.1926
 • Tidens Tegn, 26.02.1926
 • Borchsenius, K., i Politiken, 04.04.1926
 • Berlingske Tidende, 09.05.1926
 • Dagbladet, 01.01.1928
 • Borch, O. V., i Berlingske Tidende, 22.09.1943
 • Schultz, S., i Nationaltidende, Danmark, 22.09.1943
 • Tromsø, 11.09.1947
 • Tromsø, 12.09.1947
 • Weilbach, Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 420
 • Nordlys, 25.09.1948
 • Tromsø, 07.11.1949
 • Nordlys, 27.11.1958, (ill.)
 • Nordlys, 01.12.1958, (ill.)
 • Tromsø, 01.12.1958
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Trondheim, 1971, register s. 780
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 209
 • Eggum, A., Rolf E. Stenersens gave til Oslo by-Akerssamlingen, Oslo, 1974, s. 40 (ill.)
 • 06.1978, katalog Tromsø museum
 • Troms, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, register (ill. i farger)

Faktaboks

Hans Haakø