Faktaboks

Per Teigen
Født
28. juli 1915, Kristiania

T. har laget en rekke tegninger med tusj eller blyant, gjengitt bl.a. i Tidens Tegn (1933-39), Arbeiderbladet (1947-62) og som bokillustrasjoner. Figurale motiver dominerer. De er bygd opp med store, rene flater og kraftige konturer. I sine malerier fram til midten av 1950-årene bygde T. mer direkte på mellomkrigstidens freskotradisjon i bruken av geometriske stiliseringer, bl.a. influert av sin lærer Axel Revold, som i det monumentale oljemaleriet P. Chr. Asbjørnsen (1950, Kjelsås skole, Oslo). Utsikt over byen (akryl, 1959, Grefsen skole) viser et byprospekt i en mer tilbakeholden realistisk stil. Fra siste halvdel av 60-årene har T. laget en rekke collager, som han bl.a. benyttet i et par billedfilmer for Norsk rikskringkasting Fjernsynet. Collagene består av utklippede biter fra eldre xylografier, limt på papir med et enkelt antydet interiør- eller landskapsmotiv i tusj eller blyant. Xylografi-bitene viser ofte borgere i viktoriatidens drakter og er oppstilt på en humoristisk, kanskje ironisk måte. Motivene får dermed et overnaturlig, nesten drømmeaktig preg, slik som hos flere av mellomkrigstidens surrealister, Max Ernst og Giorgio de Chirico (f.eks. Sne 1966, Løperen 1966 og Kafka Land 1968).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ragnhild Væring, billedhugger
 • Karl Kn. Teigen, grafiker (1884 - 1969)

Gift med

 • Inger Helene Søiland, resitatør

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Tegneundervisning av sin far Karl Kn. T.
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Carl von Hanno, Karl Høgberg, Per Krohg og Carsten Lien 1935-36
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1937
 • Elev av Gunnar Janson 1938 og 1940

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1937-38
 • Oslo bys kulturstipend 1968
 • Stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1977
 • Statens garantiinntekt 1977-82
 • 3%-fondets stipend fra 1983
 • Opphold 3 mndr. i Italia 1927
 • Flere studiereiser til Frankrike, bl.a. 1937 og 1959, Italia, bl.a. 1977, og London

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner Tidens Tegn 1933-39, Arbeiderbladet 1947-62
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, vararepresentant 1973-75
 • Medlem Tegnerforbundet
 • Landsforeningen Norske Malere

Priser, premier og utmerkelser

 • Pris Årets vakreste bøker 1937

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner, Stein skole, Nes (olje 1936)
 • Frigjøringen, Mostu skole, Stange (olje 1948)
 • P. Chr. Asbjørnsen, Kjelsås skole, Oslo (olje 1950)
 • Utsikt over byen, Grefsen skole, Oslo (akryl 1959)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Innkjøpt av Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norges Bank
 • Continental Hotel, Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • I. Borg [I. Refling Hagen]: Vi må greie oss selv, Oslo 1934
 • D.s.: Verden er så stor så stor, Oslo 1935
 • D.s.: Ingen penger, ingen billett, Oslo 1936
 • I. Haga [I. Refling Hagen]: Første natt. Møllekammerset, Oslo 1936, bd. 1
 • Annen natt. Møllekammerset, Oslo 1937, bd. 2
 • D. Red [A. Paasche Aasen]: Pytt i panne, Oslo 1937
 • I. Borg [I. Refling Hagen]: Skole og gode dager, Oslo 1938
 • C. Juul Jørstad: Tireli tare, Oslo 1939
 • O. Braaten (red.): Norske folkeeventyr for born, Oslo 1939
 • Billedbøker med regler og rim: Her er huset som Per bygget, Oslo 1942
 • Forandring fryder, Oslo 1942
 • Skrinet med det rare i, eventyrsamling, Oslo 1953
 • ABC, 4 hefter, Oslo 1953
 • I. Refling Hagen: De unge. Kampår, Oslo 1979
 • D.s.: Gnister i mørket, Oslo 1980. Billedfilmer for Norsk rikskringkasting Fjernsynet: Canal 1880, 1965
 • H. C. Andersen: Ærens Tornevei, 1966

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1937-1938
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1969
 • Sort og hvitt, 1936
 • Sort og hvitt, 1938
 • Østkantutst. Vann til husmødrene, 1938
 • 8 tegnere, 1945
 • Sort og hvitt, 1946
 • Tegnerforbundet utst., 1954
 • Grenseland, 1971

Litteratur

 • Vem är vem i Norden, 1941, s. 888
 • Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, 1952, s. 164–65 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 257, 265 (ill.)
 • Studentene fra 1935, 1960
 • i Kunsten idag, 1969, hefte 87 s. 32–47 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 135, 252 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 53
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 116
 • Trondhjems Kunstforening 1945-1970, 1973, s. 72 (ill.)
 • Dictionary of Scandinavian Biography, 1976, s. 451
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 541
 • i Arbeiderbladet, 04.12.1934
 • i Arbeiderbladet, 25.11.1938
 • Programbladet, 1966, nr. 6
 • Dagbladet, 24.01.1967, (ill.)
 • Morgenbladet, 26.01.1967
 • i Aftenposten, 03.02.1967
 • i Verdens Gang, 10.02.1967, (ill.)
 • i Morgenposten, 13.02.1967
 • Stavanger Aftenblad, 22.02.1967
 • Dagbladet, 08.10.1968, (ill.)
 • Morgenbladet, 09.10.1968, (ill.)
 • Verdens Gang, 17.10.1968, (ill.)
 • Aftenposten, 23.10.1968
 • i Vårt Land, 25.10.1968
 • Bergens Tidende, 02.10.1969, (ill.)
 • Bergens Tidende, 06.10.1969, (ill.)
 • Dagen, 03.10.1969
 • i Bergens Arbeiderblad, 11.10.1969
 • Aftenposten, 11.09.1979
 • Arbeiderbladet, 14.09.1979
 • Arbeiderbladet, 24.09.1979, (ill.)
 • Morgenbladet, 15.09.1979
 • Eidsvold Blad, 21.08.1980
 • Raumnes og T. Karlsson i Akershus Arbeiderblad, 21.08.1980
 • Raumnes og T. Karlsson i Akershus Arbeiderblad, 22.08.1980

Faktaboks

Per Teigen