N. har hele sin aktive periode drevet med leirgodsproduksjon. Kraftige, men enkle, runde former preger hans brukskeramikk. Han dekorerer uten mønster med begitningsfarger i blått, grønt, grått og brunt. N. drev en tid i 60-årene verkstedsfellesskap med keramikeren Ivar Tandberg. Et opphold i Japan i 1967 skulle få stor betydning for hans senere produksjon. En del serier med større og mindre porselenskåler er sterkt påvirket av japansk formspråk og glasur. I korte perioder har N. også laget brukskeramikk i steingods. Disse steingodsarbeidene har et skarpere og strengere formspråk enn leirgodsarbeidene. Mange yngre keramikere i Oslo-området har arbeidet kortere eller lengre tid hos N. Han har også drevet med en utstrakt kursvirksomhet.