R. malte landskaper og enkelte sjøbilder, stilleben, portretter og interiører. Hennes eneste større separatutstilling, i Kunstnerforbundet i 1959, viste utviklingen fra 1937, fra det detaljrike, men artistisk malte Dame i gyngestol, til senere års velkomponerte bilder uten unødvendige detaljer. Enkelte sjøbilder minnet om Axel Revolds arbeider, andre landskaper kunne være ekspressive eller rent stiliserte naturopplevelser. Av R.s beste landskapsmalerier kan nevnes Krøderen (Høstutstillingen 1957), et velkomponert bilde med forenklete naturformer og en fin følelse for lyset og motivet. R. inspirerte sin kollega Bjarne Ness til kvinneskikkelsene i flere av hans ryttermotiver.