S. henter sine motiver fra trøndersk natur og miljø. Landskapene er gjengitt i et forenklet realistisk formspråk med vekt på det dekorative. Naturstemninger med lysets skiftninger og dets virkning på landskapet er det gjennomgående tema i S.' produksjon.