M. arbeider med fargelitografi, serigrafi, kull og blyant, og formspråket er klart figurativt. Tegningene er ofte forarbeider til grafiske trykk. Motivene kretser om miljøopplevelser og forholdet mellom mennesker og dyr, og han lager gjerne flere varianter av samme tema. Bildene har en underliggende symbolikk og ironi og av og til surrealistiske innslag. Landskaps- og rombeskrivelser er preget av en til dels faretruende og gold stillhet. M. arbeider ved fellesverkstedet Myren Grafikk i Kristiansand.