Etter læreår i Bergen og København drog R. til Düsseldorf høsten 1863 for å begynne på akademiet. Ved ankomsten til Düsseldorf omtalte Adolph Tidemand ham som meget talentfull. Under Oswald Achenbach utdannet R. seg til landskapsmaler. R.s arbeider fra de første årene i Düsseldorf vitner om sterk påvirkning fra lærerens, men også fra Hans Gudes landskapskunst. R.s fargesyn ble omtalt som en vesentlig del av det lovende og originale ved ham i elevtiden. R. var bosatt i Tyskland etter endt utdannelse, men foretok mange studieturer til Norge og var en flittig utstiller i de hjemlige kunstforeninger. I perioden 1863–79 ble hele 13 malerier av ham innkjøpt til utlodding i Bergens Kunstforening. R.s malerier, oftest med motiv fra norske vestlandsfjorder, ble raskt meget populære hos det tyske publikum, og kunstneren nød velstand og anseelse i Düsseldorf så vel som i Berlin, hvor han var bosatt fra 1899 til sin død. R.s beste arbeider er fra 1870- og 80-årene. Hans landskapsoppfatning slutter seg til Düsseldorf-skolens, men hans fargebruk var personligere og noe kraftigere enn man vanligvis forbinder med skolen. R. forble upåvirket av nye retninger innen kunsten. Som følge av den store etterspørsel og popularitet ble hans produksjon svært stor, og det fins mange rutinepregede arbeider fra de siste tyve år av hans virksomhet.