Faktaboks

Anton Rasmussen
Rasmussen, Georg Anton
Født
7. august 1842, Stavanger
Død
24. oktober 1914, Berlin

Etter læreår i Bergen og København drog R. til Düsseldorf høsten 1863 for å begynne på akademiet. Ved ankomsten til Düsseldorf omtalte Adolph Tidemand ham som meget talentfull. Under Oswald Achenbach utdannet R. seg til landskapsmaler. R.s arbeider fra de første årene i Düsseldorf vitner om sterk påvirkning fra lærerens, men også fra Hans Gudes landskapskunst. R.s fargesyn ble omtalt som en vesentlig del av det lovende og originale ved ham i elevtiden. R. var bosatt i Tyskland etter endt utdannelse, men foretok mange studieturer til Norge og var en flittig utstiller i de hjemlige kunstforeninger. I perioden 1863–79 ble hele 13 malerier av ham innkjøpt til utlodding i Bergens Kunstforening. R.s malerier, oftest med motiv fra norske vestlandsfjorder, ble raskt meget populære hos det tyske publikum, og kunstneren nød velstand og anseelse i Düsseldorf så vel som i Berlin, hvor han var bosatt fra 1899 til sin død. R.s beste arbeider er fra 1870- og 80-årene. Hans landskapsoppfatning slutter seg til Düsseldorf-skolens, men hans fargebruk var personligere og noe kraftigere enn man vanligvis forbinder med skolen. R. forble upåvirket av nye retninger innen kunsten. Som følge av den store etterspørsel og popularitet ble hans produksjon svært stor, og det fins mange rutinepregede arbeider fra de siste tyve år av hans virksomhet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jørgen Fredrik Møldrup Rasmussen, skreddermester, buntmaker
 • Anne Elisabeth Ommundsen

Utdannelse

 • Bergen offentlige tegneskole
 • korreksjon av Johan Ludvig Losting og Anders Askevold, Bergen
 • elev av Frederik Rohde, København vinteren 1863
 • frekventerte samtidig Kunstakademiet samme sted
 • Kunstakademiet i Düsseldorf under Oswald Achenbach januar-oktober 1864, nov. 1864 - august 1865, nov. 1866 - mai 1867

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1866
 • Bosatt i Düsseldorf fra 1863
 • i Berlin fra 1899
 • flere studiereiser til Norge

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje, London 1878
 • R1 St. Olavs Orden 1911

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Historisk museum, Bergen
 • Norske kunsthåndverkere
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Östergötlands museum, Linköping
 • Städtische Museum, Karl-Marx-Stadt, øst-Tyskland
 • Landesmuseum, Mainz, Vest-Tyskland
 • Gdansk museum, Polen
 • Kaliningrad museum, USSR
 • Staatliche Gemälde-Gallerie (Neue Gallerie), Dresden

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, (Bergen), 1886
 • Verdensutstillingen i Paris, 1867
 • Nordisk Industri- og Kunstudst., København, 1872
 • Verdensutstillingen i Wien, 1873
 • Nordisk Kunstudst., København, 1873
 • Kunstakademiet i Dresden, 1875
 • London, 1878
 • Kunstakademiet i Berlin, 1879
 • Internasjonal kunstutstilling, München, 1879
 • Wiener Jahresausstellung, 1879
 • Düsseldorf allgemeine Kunstausstellung, 1880
 • Hannover, 1880
 • Bremen, 1880
 • Kunstakademiet i Dresden, 1881
 • Nordisk kunstutstilling, Göteborg, 1881
 • Internasjonal kunstutstilling, Wien, 1882
 • Internasjonal kunstutstilling, München, 1883
 • Nordisk Kunstudst., København, 1883
 • Kunstakademiet i Berlin, 1884
 • Kunstakademiet i Dresden, 1884
 • Kunstakademiet i Berlin, 1888
 • Jubileumsutstilling, Wien, 1888
 • Verdensutstillingen i Paris, 1889
 • Bremen, 1890
 • Internasjonal kunstutstilling, Berlin, 1891
 • München, 1893
 • Grosse Berliner Kunstausstellung, 1893
 • Grosse Berliner Kunstausstellung, 1894
 • Verdensutstillingen i Antwerpen, 1894
 • Internasjonal kunstutstilling, Wien, 1894
 • Internasjonal kunstutstilling, Berlin, 1896
 • Norsk maleri, Keller und Reiner, Berlin, 1908
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1920
 • Nordisk kunstutstilling, Düsseldorf, 1963

Litteratur

 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, hans liv og verker, (Kristiania, 1879, bd. 2, s. 103
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i 50 aar, Bergen, 1888, s. 113
 • Boetticher, F.V., Malerwerke des 19. Jahrhunderts, Leipzig, 1901, bd. 2, s. 358
 • Dietrichson, L., Svundne Tider, 1899, s. 236
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 263
 • Morgenbladet, 14.05.1920
 • Morgenposten, 22.05.1920
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1925, bd. 19, s. 940–41
 • Kunst og Kultur, 1930, s. 236
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1934, bd. 28, s. 23
 • Kloster, R., Bergens kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, register s. 197
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens kunstforening ved 125-års-jubileet, Bergen, 1963, s. 149
 • Hidle, G. S., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 60–61
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 8, s. 611
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, register s. 535
 • Die Düsseldorfer Malerschule, Mainz, 1979, katalog Düsseldorf Kunstmuseums. 147
 • Haverkamp, F., Kunsten i Norges Rederiforbund, Oslo, 1984, s. 46–47 (ill.)