M. ble offiser i 1838 og kaptein i infanteriet i 1854. Han utdannet seg dessuten som landskapsmaler i Düsseldorf i årene før 1854. M. er imidlertid best kjent som portrettmaler. Eidsvollsgalleriet har bl.a. 10 portretter av ham. Han var også visedikter, og etter hans død ble en samling av hans leilighetsviser utgitt i Fredrikshald.