Faktaboks

Christopher Pritzier Meidell
Født
29. januar 1821, Bergen
Død
6. januar 1876, Fredrikshald

M. ble offiser i 1838 og kaptein i infanteriet i 1854. Han utdannet seg dessuten som landskapsmaler i Düsseldorf i årene før 1854. M. er imidlertid best kjent som portrettmaler. Eidsvollsgalleriet har bl.a. 10 portretter av ham. Han var også visedikter, og etter hans død ble en samling av hans leilighetsviser utgitt i Fredrikshald.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anna Vilhelmine von Krogh (1793 - 1856)
 • Frantz Henrik Meidell, oberstløytnant (1790 - 1871)

Utdannelse

 • Kunstakademiet i København ca. 1845
 • studier i Düsseldorf og Paris i årene mellom 1845–54

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekondløytnant Bergenske infanteribrigade 1838–42, premierløytnant 1842–54
 • kaptein armeen 1854, 1. akershusiske brigade 1855
 • senere sjef for brigadens 2. depotkompani på Fredrikshald
 • Medlem Bergens Kunstforenings direksjon 1854–55

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Eidsvollbygningens museum
 • Krigsskolen, Akershus
 • Finansdepartementet

Litteratur

 • Huitfeldt Kaas, H. J., Anker, C. J., Katalog over malede Portræter i Norge, (Kristiania, 1886
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i femti aar, Bergen, 1888, s. 111
 • Halvorsens, J. B., Norsk forfatter-lexikon, (Kristiania, 1896, bd. 4, s. 28
 • Bjørnson, B., Gro-Tid, (Kristiania, 1921, bd. 1 (ill. mot s. 120)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 153
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 225

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv