W. fikk sin utdannelse i sin far, Robert W.s keramiske verksted i Oslo. I ung alder etablerte han eget verksted i Tollbugt. 35. Utstillingene viser at hans aktive år som selvstendig keramiker omfatter tidsrommet 1911-14. Alle hans signerte arbeider er utført i høybrent leirgods. Hans håndbygde arbeider kan virke noe tunge og kluntede i formen. Arbeidenes robuste karakter og ujevne overflater økte imidlertid fargespillet i hans reduksjonsbrente, iriserende lustreglasurer, og vitner om full beherskelse av brenningsprosessen. I norsk verkstedskeramikks tidlige historie fremstår W. som en ung, ambisiøs representant for ildens kunst.