Etter praksis som arkitektassistent i Oslo fra 1937 ble H. i 1942 ansatt ved A/S Christiania Glasmagasins tegnekontor med lysarmatur som spesialfelt. Hele hans virke har siden vært knyttet til dette konsernet. Som leder av tegnekontoret har H. gitt form til belysningsutstyr til kontorer, banker, hoteller, skip, muséer, teatre og konserthus. Men fremfor alt vil han bli stående som den som i en mannsalder har tegnet lysarmatur til landets representasjonslokaler, som rådhus og nasjonaleiendommer foruten til en rekke kirker. Ved hver enkelt av disse oppgavene, som spenner over et meget vidt register med bygninger like fra middelalderen til vår egen tid, har H. på en smidig og følsom måte underordnet seg den arkitektoniske helhet. Hans arbeider er følgelig høyst ulike i formuttrykk, alt etter oppgavens art, fra det helt enkle, diskrete til den store festivitas. Likevel bærer de samtidig hans umiskjennelig personlige preg. De aller fleste av H.s produkter er spesialbestilt lysutstyr. Noen av disse armaturene er benyttet til flere oppdrag og noen er også senere satt i produksjon. Hovedmaterialene i H.s arbeider er glass og messing, begge anvendt i en rekke forskjellige teknikker og oftest sammen. Med assistanse av glassblåsere på Hadeland og gjørtlere og metallarbeidere på Høvik Verk har han æren for en rik tid innen norsk lyskultur.